Tamperelainen taiteen jälleenmyyjä tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa maksamattomista jälleenmyyntikorvauksista ehdottomaan vankeuteen ja raskaisiin korvauksiin. Myyntejä jäi ilmoittamatta Kuvastolle kahdeksan miljoonan euron edestä.
Uutiset

Tamperelaiselle taidemyyjälle tuomio maksamattomista taiteen jälleenmyyntikorvauksista

Taideteosten jälleenmyyminen tekijänoikeuskorvauksia maksamatta toi taideliikkeen omistajalle tuomion törkeästä kavalluksesta. Tamperelainen Art Partners Finland Oy ja sen omistaja tuomittiin maksamaan tekijänoikeusjärjestö Kuvastolle taiteen jälleenmyyntikorvauksia yhteensä noin 300 000 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi 7. heinäkuuta tuomion miljoonien arvoista taidemyyntiä koskevassa laajassa rikosasiassa, jossa taideliikkeen omistajaa syytettiin muun muassa maksamatta jääneistä jälleenmyyntikorvauksista. Törkeää kavallusta koskevassa syytekohdassa asianomistajana ollut Kuvasto vaati liikkeeltä ja sen omistajalta taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia yhteensä noin 400 000 euroa viivästyskorkoineen.

Tekijänoikeuskorvaukset taiteilijoiden elantoa

Tekijänoikeuslakiin perustuva jälleenmyyntikorvaus tarkoittaa taiteilijan oikeutta tulonmuodostukseen, kun taiteilijan teoksia jälleenmyydään taidemarkkinoilla. Ammattimaisten kuvataiteen myyjien, välittäjien ja ostajien tulee raportoida jälleenmyyntikorvauksen alaiset teosmyynnit vuosittain Kuvastolle, joka tilittää korvaukset oikeudenhaltijoille. Tekoaikana 2010–2018 taidetta myytiin noin kahdeksan miljoonan euron edestä ilmoittamatta myyntejä Kuvastolle.

Käräjäoikeus katsoi sekä yrityksen että taidemyyjän olevan velvollisia suorittamaan Kuvastolle jälleenmyyntikorvaukset sekä korvauksia oikeudenkäyntikuluista yhteensä noin 312 000 euroa. Törkeästä kavalluksesta ja viidestä muusta hyväksytystä syytekohdasta käräjäoikeus langetti yhteiseksi rangaistukseksi neljä vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi omistaja määrättiin liiketoimintakieltoon ja hän menetti sotilasarvonsa.

Väärinkäytökset taidemarkkinoilla yleisiä

– Kuvataiteen jälkimarkkinaan liittyy valitettavasti jonkin verran yhteiskunnallisesti ei-toivottavia piirteitä. Tämä ei koske pelkästään Suomea, vaan on maailmanlaajuinen ilmiö. Nyt saadut oikeuden päätökset ovat tärkeä askel kohti avointa ja läpinäkyvää markkinaa, jossa kaikki pelaavat reilusti sääntöjen mukaan, toteaa Kuvaston puheenjohtaja, taidemaalari Jaakko Rustanius.

Oikeudessa Kuvastoa edusti jo toista kertaa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry, jonka kanssa Kuvasto on tehnyt taidemarkkinoille suunnattua valvontayhteistyötä vuodesta 2016. Ensimmäinen rikostuomio maksamattomista jälleenmyyntikorvauksista tuli Pohjois-Savon käräjäoikeudesta keväällä 2020.

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilssonin mukaan käräjäoikeuden nyt antama tuomio edistää jälleenmyyntikorvauksen valvontaa ja tervehdyttää taidemarkkinoita.

– Jälleenmyyntikorvauksessa on kyse taiteilijan luovuttamattomasta oikeudesta korvaukseen taiteen jälkimarkkinoilla. Kiitämme TTVK:ta ja viranomaisia pitkäjänteisestä yhteistyöstä, joka tuomion myötä edistää tätä päämäärää ja tuo taiteen jälleenmyyjiä samalle viivalle, sanoo Nilsson.

Tapauksen käsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa huhtikuussa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.