Havainnekuva Turun Raitiotie/IDIS Design
Uutiset

Sweco on yksi Turun raitiotien palveluntuottajista

Turun Raitiotie Oy on valinnut 20.3. GRK Suomi Oy:n, NRC Group Finland Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Finland Oy:n muodostaman ryhmittymän Turun raitiotiehankeen palveluntuottajaksi. Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on noin 344 miljoonaa euroa. Tilaajia ovat Turun Raitiotie Oy ja Turun kaupunki.

Turkuun suunnitellaan 12 kilometrin mittaista raitiotietä satamasta keskustaan ja Varissuolle.  Turun valtuusto päättää raitiotien rakentamisesta loppuvuonna 2025. Alustavan arvion perusteella raitiotie rakentuminen ajoittuu vuosille 2026–2031 ja liikennöinti käynnistyy 2030-luvun alussa. Kyseessä on mittava kaupunkikehityshanke, joka kasvattaa Turun joukkoliikenteen kapasiteettia, vauhdittaa kaupungin kasvua ja tukee kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

”Allianssi laatii Satama–Varissuo yleissuunnitelman pohjalta tarkemman toteutussuunnitelman sekä määrittelee mahdollista rakentamisvaihetta ohjaavan tavoitekustannuksen, joka sitoo kaikkia allianssiosapuolia”, sanoo Turun Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Turun omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

“Olemme iloisena mukana suunnittelemassa Turusta ratikkakaupunkia ja raitiotien paluuta. On hienoa huomata, että meidän ihmisiin ja osaamiseemme luotetaan. Kestävän liikennejärjestelmän kehittämisellä edistetään osaltaan Turun tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2029 sekä johtava ilmasto- ja luontokaupunki tulevaisuudessa”, Swecon Infra ja liikenne -toimialan johtaja Juho Siipo iloitsee.

Kehitysvaihe alkaa – sen aikana valmistellaan raitiotien toteutusta

Mittava hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation. GRK ja NRC Group ovat mukana allianssissa rakentajina, Ramboll ja Sweco puolestaan suunnittelijoina. GRK toimii hankkeessa osin myös konsulttina ratateknisten järjestelmien osalta.

Hanke koostuu kahdesta vaiheesta, eli kehitys- ja toteutusvaiheesta. Turun Raitiotie Oy on 19.3. valinnut allianssin palveluntuottajat heti huhtikuun alussa käynnistyvään kehitysvaiheeseen, jonka aikana laaditaan toteutussuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta.

Allianssiurakoille tyypilliseen tapaan toteutusvaiheeseen siirtymisestä tehdään erillinen päätös. Varsinaisiin rakennustöihin voidaan siirtyä, mikäli Turun kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen loppuvuonna 2025. Valtuusto tekee päätöksen raitiotien toteutussuunnitelman, tarkentuvien vaikutusarvioiden ja vahvistuneen kustannusarvion perusteella.

Lisätiedot hankkeesta:

  • Turkuun suunnitellaan raitiotietä, jonka ensimmäinen vaihe on sen rakentaminen Satamasta keskustaan ja Varissuolle.
  • Rakentamispäätös tehdään loppuvuonna 2025. Mikäli se on myönteinen, alkaa rakentaminen, joka ajoittuu vuosille 2026–2031. Liikennöinti käynnistyy 2030-luvun alussa.
  • Rakentamisen tavoitebudjetti on 344 miljoonaa euroa ja kaluston 42 miljoonaa euroa.
  • Lisäoptiona hankintaan kuuluu liittyviä hankkeita noin 70 miljoonan euron arvosta sekä ratainfran ylläpito noin 2 miljoonaa euroa/vuosi.
  • Satamasta keskustan kautta Varissuolle kulkevan raitotien pituus on noin 12 kilometriä ja matkalla on suunnitelmien mukaan 19 pysäkkiä.
  • Raitiotien vuoroväli on 7,5 minuuttia.
  • 600 metrin etäisyydellä Satama-Varissuon raitiotiepysäkeistä vuonna 2050 asuu 30 prosenttia turkulaisista ja sijaitsee 46 prosenttia työpaikoista.