Palkittuja työyhteisöjä yhdistää toiminnan kehittäminen, henkilöstön vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen sekä panostus opiskelijoiden ohjaukseen.
Uutiset

SuPer ja La Carita -säätiö palkitsivat kolme työyhteisöä laadukkaasta vanhustyöstä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on yhdessä La Carita -säätiön kanssa myöntänyt tunnustuspalkinnot laadukkaasta vanhustyöstä Emmin Kammarille Kaarinaan, Konsulinna-hoivakodille Heinolaan sekä Rovaniemen kaupungin kotihoidon Koskitiimille.

– On ilahduttavaa, että opiskelijoiden ohjaus on huomioitu hyvin palkituissa työyhteisöissä: panostamalla hyvään ohjaukseen lisätään oman työpaikan, mutta myös alan veto- ja pitovoimaa, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Palkinnot julkistettiin 22.3. SuPerin ammatillisten opintopäivien yhteydessä.

Emmin Kammari Oy, Kaarina
Emmin Kammarissa asuu 12 keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavaa asukasta. Yksikön toteutunut hoitajamitoitus on 0,7. Asukkaille on omalääkäri laatinut laajan, ennakoivan hoitosuunnitelman. Kipujen ja muiden oireiden helpottamiseen panostetaan.

Hoitajat ovat suorittaneet kursseja mm. kinestetiikasta ja työpaikkaohjauksesta sekä syventäneet osaamista saattohoidosta. Opiskelijat otetaan aktiivisesti mukaan hoitotoimenpiteiden lisäksi myös esim. palavereihin. Työnantaja huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista muun muassa järjestämällä työnohjausta ja tarjoamalla Smartum-työsuhde-edun.

Jyränkölän Setlementti ry, Konsulinna, Heinola
Konsulinna on 16-paikkainen, ympärivuorokautista hoivaa tarjoava yhteisökoti, jossa hoitajamitoitus toteutuu lain vaatimalla tavalla. Koko henkilöstö on suorittanut Ikävalmentajana toimimisen tutkinnon osan vanhustyön erikoisammattitutkinnosta.

Yksikköön on laadittu oma hoivasuunnitelma, jossa on huomioitu kinestetiikka ja RAI-arviointi- ja seurantajärjestelmä. Hoitajat ovat omaksuneet kinestetiikan osaksi arjen työtä ja sitoutuneet kuntouttamiseen ja asukkaan omien voimavarojen hyödyntämiseen. Vastuualueita, kuten haavanhoitoa ja saattohoitoa, on jaettu hoitajien kesken kunkin mielenkiinnon mukaan. Hyvään saattohoitoon on panostettu. Opiskelijoiden antama palaute Konsulinnasta on ollut hyvää niin ohjauksesta kuin työyhteisön toimivuudesta. Työnantaja tarjoaa henkilöstölle täyden E-Passin, työnohjausta tarpeen mukaan sekä tyky- ja kehittämispäiviä.

Rovaniemen kaupungin kotihoito, Koskitiimi
Koskitiimi on noin 10 lähihoitajan tiimi, joka kehittää jatkuvasti toimintaansa kouluttautumalla, mutta myös hoitotyön kokemusta ja yhteistä pohdintaa hyödyntäen. Hoitajat tuntevat asiakkaat, ymmärtävät kunkin tilanteet ja antavat aikaa. Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Ympäristö tehdään mahdollisimman esteettömäksi ja turvalliseksi. Tämä myös ennaltaehkäisee mahdollisia tapaturmia.

Yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa on huomioitu asiakkaan ja omaisten toiveet ja tarpeet. Kotisaattohoitoa tiimi toteuttaa tarvittaessa yhteistyössä kotisairaalan kanssa. Kaikki opiskelijat huomioidaan yksilöllisesti ja tavoitteena on, että opiskelijat saavat lisää ammatillista osaamista, tietoa ja kädentaitoja käytännön hoitotyössä. Opiskelijat ovat antaneet hyvää palautetta laadukkaasta ohjauksesta. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan työn ennakoivalla suunnittelulla. Työnantaja tarjoamaa Epassi-työsuhde-etua voi käyttää terveyttä ylläpitäviin palveluihin.