Työvoimatiekartta
Työministeri Haataisen järjestämässä tilaisuudessa muun muassa Sixten Korkman totesi, että Suomen työmarkkinajärjestelmä ei kaikilta osin asetu myönteiseen valoon muihin Pohjoismaihin vertailtaessa. Tärkeää olisi osapuolten välisen luottamuksen edistäminen, niin työnantaja- ja työntekijäpuolen kuin liittojen välillä.
Uutiset

Suomen suunta: työministeri Tuula Haatainen kutsui koolle työmarkkinajärjestöt keskusteluun 

Työministeri Tuula Haatainen (sdp) kutsui työmarkkinajärjestöjen johtoa ja edustajia yhteiseen keskusteluun arvioimaan työllisyyden ja talouskehityksen keskeisiä haasteita maanantaina 28.11.2022. Seminaarissa kuultiin keskeisten talousvaikuttajien ja tutkijoiden näkemyksiä työmarkkinoiden merkityksestä kestävyydelle, yhteiskunnalle ja tulevaisuudelle.

– Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet tarpeen laajalle yhteistyölle ongelmien jäsentämisessä ja ratkomisessa. Tarvitaan yhteistä talouden, työllisyyden ja työmarkkinoiden tilannekuvaa, ja sitä pyrimme tämän päivän tilaisuudessa luomaan, työministeri Tuula Haatainen sanoi avatessaan seminaarin.

Suomen työmarkkinajärjestelmällä kielteinen asenne luottamuksen edistämiseen

Talous
Sixten Korkman

– Hyvin toimiva työmarkkinajärjestelmä tukee talouden vakautta ja sopeutumiskykyä sekä kasvua ja työllisyyttä. Suomen työmarkkinajärjestelmä ei kaikilta osin asetu myönteiseen valoon muihin Pohjoismaihin vertailtaessa. Tärkeää olisi osapuolten välisen luottamuksen edistäminen, niin työnantaja- ja työntekijäpuolen kuin liittojen välillä, talousvaikuttaja Sixten Korkman sanoi.

– Ruotsin työmarkkinamalli on osoittanut toimivuutensa monilla eri mittareilla tarkasteltuna. Työmarkkinaosapuolilla ei ole ollut tarvetta muuttaa sitä, Medlingsinstitutetin eli Ruotsin kansallisen sovittelutoimiston pääjohtaja Irene Wennemo kertoi puheenvuorossaan Ruotsin palkanmuodostusmallista.

Haatainen haluaa hedelmällisempää keskustelua ja pureutumista talouden ja työllisyyden haasteisiin

Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen tarjoili talouden ja työllisyyden tilannekuvan ja katsauksen tulevaan. Emeritusprofessori Matti Pohjola kertoi talouden tuottavuuden kehitysnäkymistä.

– Toivon, että seminaarin pohjalta lähtee käyntiin hedelmällinen keskustelu siitä, kuinka suomalaisen talouden ja työllisyyden lähitulevaisuuden haasteisiin voidaan yhdessä pureutua, työministeri Haatainen summaa seminaarista.

Keskustelua jatkettiin iltapäivällä pyöreän pöydän keskustelussa työmarkkinapäättäjien kanssa. Työministerin esityksestä työmarkkinajärjestöt sitoutuivat käynnistämään yhteisen prosessin, jossa arvioidaan tulevan vaalikauden näkymiä tuottavuuden ja työvoiman saatavuuden kannalta. 

Työtä koordinoi emeritusprofessori Sixten Korkmanin vetämä koordinaatioryhmä. Korkmanin apuna koordinaatioryhmässä toimivat alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen ja työelämäprofessori Martti Hetemäki.