Digiteam Oy toteutti tutkimuksen suomalaisten yritysten digimarkkinoinnin nykytilasta.
Uutiset

Suomalaisten yritysten digimarkkinointiosaamisessa riittää kehitettävää

Haastattelututkimuksen mukaan Suomalaiset yritykset panostavat markkinointibudjetistaan kohtalaisen hyvän osuuden digimedioihin, mutta digimarkkinoinnin osaamisessa olisi paljon parannettavaa.

Digiteam Oy toteutti tutkimuksen suomalaisten yritysten digimarkkinoinnin nykytilasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin yritykset hyödyntävät verkkosivustoa, analytiikkaa ja mainontaa liiketoiminnassaan.

Tutkimusta varten haastateltiin puhelimessa 70 suomalaisen yrityksen markkinointipäättäjää. Yritysten vuosittainen liikevaihto liikkui 2-50 miljoonan euron välillä ja yritykset toimivat satunnaisesti valituilla toimialoilla.

Tutkimuksen tuloksissa korostuivat puutteet digimarkkinoinnin osaamisessa kautta linjan ja erityisesti markkinointitulosten mittauksessa, sekä analytiikan hyödyntämisessä.

Kolme tärkeintä kehityskohdetta

Yleinen digimarkkinoinnin osaaminen

Ensimmäisenä kohtana esiin nousi digimarkkinoinnin substanssiosaaminen. Markkinointipäättäjien pitäisi pystyä paremmin arvioimaan sitä, milloin digimarkkinointi on tehty hyvin, keneltä palvelut kannattaa ostaa, mitä voin vaatia digitoimistolta, mikä on myyjän puhetta ja millä asioilla on oikeasti arvoa.

Analytiikan hyödyntäminen

Toisena kehityskohteena nousi esiin analytiikan hyödyntämisen kehittäminen. Merkittävässä osassa yrityksiä analytiikkaa hyödynnetään todella rajallisesti, tai ei lainkaan. Kokonaiskuvan muodostamisen ja tulosten arvioinnin kannalta analytiikka on kriittisessä asemassa.

Kokonaiskuvan hahmottaminen ja suunnitelmallisuuden puute

Kolmantena esiin nousi digimarkkinoinnin kokonaiskuvan hahmottaminen, joka taas on pitkälti kahden edellisen aiheuttamaa. Yrityksillä ei ole selkeää kuvaa siitä, mitkä asiat digimarkkinoinnissa ovat oman yrityksen myynnin kehittämisen kannalta merkityksellisiä ja mihin yrityksen kannattaisi panostaa.

Monella yrityksellä panostukset saattavat jäädä liian pieniksi, kun digimarkkinoinnin hyötyjä ja potentiaalia ei osata arvioida, aikaisemmat kokemukset saattavat olla huonoja kun tekemisessä on keskitytty vääriin asioihin tai digimarkkinointitoimenpiteet on toteutettu heikosti.

”Tutkimustulos tuki melko tarkasti käsitystämme digimarkkinoinnin nykytilasta. Halusimme kuitenkin vahvistuksen asialle, jotta ymmärtäisimme yritysten tilannetta entistä paremmin. Markkinointipäättäjän ja palveluiden ostajan näkökulmasta asetelma on ongelmallinen: jos en tiedä, mitä en tiedä, kuinka voin esittää oikeita kysymyksiä ja kenen asiantuntemukseen voin luottaa?”, toteaa tutkimusprojektia johtanut Digiteamin toimitusjohtaja Antti Kärki

Tutkimus on vapaasi ladattavissa osoitteesta https://digiteam.fi/tutkimus-suomalaisten-yritysten-digimarkkinoinnista-2024/