Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin muuttunut myönteisemmäksi
Uutiset

STTK selvitti: Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin muuttunut myönteisemmäksi

Tänään käynnistyvän rasismin vastaisen viikon (20.-26.3.2023) teemana on työelämän rasismi. STTK:n teettämän kansalaiskyselyn mukaan suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon sekä ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin on kehittynyt myönteisemmäksi. Lokakuussa 2022 kyselyyn vastanneista henkilöistä 21 prosenttia suhtautui asiaan erittäin myönteisesti ja 40 prosenttia jokseenkin myönteisesti. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 12 ja 39.

Asenneilmapiirissä on tapahtunut merkittävä muutos myönteiseen suuntaan.
– Tottumus on ihmisen toinen luonto. Muutoksen taustalla vaikuttaa todennäköisesti neljän vuoden aikana lisääntynyt työperäinen maahanmuutto Suomeen sekä asiasta käyty erittäin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelu, johtaja Taina Vallander toteaa.

STTK:n mielestä kansainvälistä rekrytointia Suomeen on tarpeen kasvattaa laajasti, koska työikäisen väestön arvioidaan supistuvan 130 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Myös romahtanut syntyvyys haastaa työmarkkinat.
– Kärsimme nyt jo monilla aloilla vakavasta työvoimapulasta. Kolmannes (36 %) kyselyymme vastanneista mainitsi työperäisen maahanmuuton keinona varmistaa työvoiman riittävyys. Kansainvälisen rekrytoinnin tulee kuitenkin olla eettisesti kestävää. Työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja kitkemiseen on panostettava aidosti ja työelämän vastaanottavuutta vahvistettava, Vallander painottaa.

Monikulttuurinen.fi tarjoaa neuvoja monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikoilla rasismin vastainen työ on arjen ennakkoluulojen ja ristiriitojen ennaltaehkäisyä ja ratkaisemista.
– Rasismi on yksiselitteisesti tuomittava, mutta työelämän tilanteissa pelkkä tuomitseminen ei riitä. Jotta ristiriitoja voidaan ennaltaehkäistä ja ongelmia ratkoa, tarvitaan osaamista ja työvälineitä esihenkilöille, luottamusmiehille ja koko työyhteisöön. Avainasemassa on tiedon lisääminen.

STTK:n julkaisema Monikulttuurinen.fi -sivusto tarjoaa neuvoja työpaikoille. Se sisältää vinkkejä esimerkiksi kulttuurisen osaamisen, perehdytyksen, yhdenvertaisuuden suunnittelun ja turvallisen tilan periaatteiden noudattamiseen työpaikalla.
– Työpaikkojen suurimmat haasteet liittyvät kielitaidon lisäksi erilaisiin työtapoihin, ennakkoluuloihin ja puutteelliseen perehdytykseen. Myös avointa rasismia ja syrjintää esiintyy. Usein työyhteisöltä puuttuvat keinot ja osaaminen käsitellä tilanteita vastuullisesti, ja ristiriidat jäävät purkamatta. Tämä kuormittaa koko työyhteisöä, mutta erityisesti syrjinnän kohteena olevaa henkilöä. Jokainen voi omalla toiminnallaan purkaa syrjiviä käytäntöjä ja luoda yhdenvertaisempaa työkulttuuria, Taina Vallander kannustaa.

20.-26.3.2023 vietettävällä Rasisminvastaisella viikolla syvennytään erityisesti työelämän rasismiin. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä. STTK tukee rasismin vastaisen viikon tavoitteita.