Polttoaineverotus, Jakeluvelvoite
Suomi ajaa päin seinää, ellei kuljetuskustannusten nousua pidetä kurissa. Moni kilpailijamaa Euroopassa on alentanut polttoaineveroja vastauksena energian hinnan kallistumiseen.
Uutiset

SKAL vaatii: jakeluvelvoitteen pitäminen alhaalla on välttämätöntä, polttoaineveron korotuspäätös ensi vuodelle peruttava

Heinäkuussa voimaan tulleella polttoaineen jakeluvelvoitteen alentamisella on ollut dieselin pumppuhintaa selkeästi laskeva vaikutus. Vaikka hinta on edelleen korkealla tasolla, eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta raskaan liikenteen käyttämän dieselin litrahinta on nyt noin 40 senttiä alemmalla tasolla kuin kesäkuussa. SKALin mukaan hallituksen on syytä jo budjettiriihessään tehdä linjaukset, ettei jakeluvelvoitetta kiristetä lähivuosina. Myös ensi vuodelle jo säädetty polttoaineveron korotus tulee perua, vaatii kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL. 

Hallitus reagoi polttoainekustannusten voimakkaaseen nousuun huhtikuussa tekemällään päätöksellä alentaa polttoaineen niin sanottua jakeluvelvoitetta. SKALin esitystä vastannut päätös tuli voimaan heinäkuussa. 

– Arvostamme sitä, että hallituksella on ollut valmiudet tehdä ratkaisuja, jotka keventävät kuljetusalan kustannustaakkaa. Nyt on tärkeää kiinnittää huomiota tekijöihin, jotka hillitsevät polttoainekustannusten nousua myös lähitulevaisuudessa. Jakeluvelvoitteen tasoa on arvioitava myös Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta ja siksi aiotut korotukset on peruttava, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto

2023 jakeluvelvoite alenee 7,5 % – 2024 nousee 28 prosenttiin

Keväällä tehdyn linjauksen mukaisesti hallitus valmistelee jakeluvelvoitteen alentamista 7,5 prosenttiyksiköllä myös vuonna 2023. Samaan aikaan kuitenkin esitetään jakeluvelvoitteen korottamista, jolloin se tuplaantuisi vuonna 2024 13,5 prosentista peräti 28 prosenttiin. 

– Jakeluvelvoitteen alentamista on jatkettava, mutta samalla hallituksen on jo nyt peruttava aikeensa korottaa jakeluvelvoitetta seuraavina vuosina. Korkean energian hinnan vuoksi Suomessa onkin löydettävä muita keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi, Ylälehto sanoo. 

Uusiutuvan dieselin saanti heikkoa – omavaraisuutta lisättävä

Uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on kallistunut suhteessa fossiilista dieseliä enemmän ja sen saatavuus ei maailmanlaajuisestikaan vastaa Suomen ylikireää jakeluvelvoitetasoa. Merkittävä osa uusiutuvasta dieselistä tuodaan Suomeen ulkomailta. SKALin mielestä uusiutuvien polttonesteiden saatavuusongelmaan tulisi kiinnittää huomiota. Suomen tulisi myös lisätä omavaraisuutta uusiutuvien polttonesteiden tuotannossa. 

– Jakeluvelvoitteen tuplaaminen kertaheitolla vuonna 2024 toisi mukanaan täysin kestämättömän hinnankorotuksen polttonesteille, mikäli uusiutuvan polttoaineen maailmanmarkkinahinta pysyy nykyisellä tasolla. Kuljetuskustannukset nousisivat edelleen, kun jo nyt kustannustason nousu on ollut peräti 18 prosenttia vuodessa. Sitä ei kilpailukykymme kestä, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. 

Kujalan mukaan uusiutuvien polttonesteiden käyttäminen on sinänsä hyvä keino vähentää päästöjä, mutta uusiutuvan hinnan ollessa korkealla saatavuusongelmasta johtuen, sen hintavaikutus on muodostunut liian korkeaksi ja näin haitalliseksi. Jakeluvelvoite-instrumenttia käytettäessä tulisi ensin huolehtia riittävästä tuotannosta. 

Suomi eri linjoilla muun Euroopan kanssa

Hallitus on vuonna 2019 tekemällään päätöksellä korottamassa nk. parafiinisen dieselin polttoaineveroveroa vuoden 2023 alusta kahdella sentillä. Toimiessaan näin Suomi kulkisi aivan eri suuntaan kuin muut maat: 

– Suomi ajaa päin seinää, ellei kuljetuskustannusten nousua pidetä kurissa. Moni kilpailijamaa Euroopassa on alentanut polttoaineveroja vastauksena energian hinnan kallistumiseen. Korotuspäätös Suomessa tehtiin aikanaan täysin erilaisessa toimintaympäristössä. Vaadimme ehdottomasti tämän veronkorotuksen perumista syksyn budjettiriihessä, Anssi Kujala huomauttaa. 

SKAL toistaa esityksensä, että Suomessa on harkittava myös polttoaineen valmisteveron laskemista EU-minimiin kuten moni muu maa on tehnyt. Polttonesteiden hintaan voidaan poliittisen päätöksenteon myötä vaikuttaa valmisteveron, arvonlisäveron ja jakeluvelvoitteen tasolla. Kujalan mukaan kaikki nämä verokeinot on pidettävä keinovalikoimassa. 

FAKTAA JAKELUVELVOITELAISTA: 

  • Hallituksen esityksen tavoitteena on korottaa jakeluvelvoitetta siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite on 34 prosenttia. 
  • Lisäksi jakeluvelvoitelain muuttamisen tavoitteena on alentaa väliaikaisesti liikenteen polttoaineiden hintoja vuonna 2023 ja kattaa korotetuilla velvoitetasoilla vuosilta 2022 ja 2023 toteuttamatta jääneet päästövähennystavoitteet. 

Jakeluvelvoitetasoiksi laissa esitetään seuraavia:  

Vuosi                 Nykyinen jakeluvelvoite           Uusi jakeluvelvoite 
2023                  21,0                                              13,5 
2024                  22,5                                              28,0 
2025                  24,0                                              29,0 
2026                  25,5                                              29,0 
2027                  27,0                                              30,0 
2028                  28,5                                              31,0 
2029                  30,0                                              32,0 
2030                  30,0                                              34,0 

Y-lehti.fi lisäys:

Katso tästä linkistä öljyn maailmanmarkkinahinta. Tänään 9.8.2022 se on alle 90 Dollaria.

Katso tästä linkistä vaihtoehtoisten polttoaineiden hintoja.