Tiestön huono kunto aiheuttaa yrityksille ongelmia
Uutiset

SKAL kuljetusbarometri: Tiestön huono kunto on jo haaste yrittäjyydelle – myös kasvavat kustannukset ja osaajapula on ratkaistava

Kuljetusyrittäjien mielestä suurimmat haasteet yrittämisessä ovat muun muassa käsistä karanneet kustannukset, tiestön huono kunto ja työvoiman saatavuus. Tiedot käyvät ilmi SKAL ry:n kuljetusbarometristä, johon vastasi 545 kuljetusyrittäjää.

Vuoden toinen kuljetusbarometri toteutettiin 11.–22.5.2023. Barometriin vastasi 545 kuljetusyrittäjää, joka on kattava otos alan näkemyksistä. Kuljetusyritykset tuovat esiin useita haasteita.

Kuljetusyrittäjien mielestä suurin haaste yrittämisessä on käsistä karanneet kustannukset (83 prosenttia).

– Suurin osa kuljetusyrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, ja he ovat nyt erityisen ahtaalla. Kustannuksia ovat nostaneet muun muassa energian ja polttoaineen hinta. Seuraavalta hallitukselta tarvitaan toimia, joilla yrittäjien asema ja teollisuuden kilpailukyky huomioidaan, ja meillä on yrittäjiä myös tulevaisuudessa. Hallitusneuvottelijoiden on huomioitava tämä Säätytalossa, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Ratkaisuksi SKAL on ehdottanut muun muassa kohtuullista jakeluvelvoitetta ja ammattidieselin käyttöönottoa. Ylälehto korostaa, että jakeluvelvoitteen nosto ei ole nykytilanteessa tarpeen.

– Polttoaineen kulutus on laskenut niin paljon, että se poistaa jakeluvelvoitteen jättikorotustarpeen vuoden 2024 alusta, sillä päästövähennyskompensaatio täyttyy ilman jakeluvelvoitteen tuplaamistakin, sanoo Ylälehto.

Tiestön huono kunto aiheuttaa yrityksille ongelmia

Tiestön huono kunto on jo aiheuttanut ongelmia kuljetustoiminnalle. Tätä mieltä ovat peräti 77 prosenttia barometriin vastanneista yrityksistä.

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan tiestön kunto on turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymys, mutta sillä on merkittävä rooli myös yritystoiminnalle ja elinkeinoelämälle.

– Hyväkuntoinen tiestö mahdollistaa talouskasvun ja vähentää liikenteen päästöjä. Panostukset tiestöön maksavat itsensä takaisin pidemmällä tähtäimellä, tekemättä jättäminen maksaa vielä enemmän, sanoo Kujala.

Barometrissä tarkasteltiin myös yritysten tulevaisuuden näkymiä. Kun yrityksiltä kysyttiin tulevien vuosien merkittävimmistä muutostekijöistä, nousi tieverkon rapistuminen (82 prosenttia) merkittävimmäksi haasteeksi.

SKAL on ehdottanut ratkaisuksi muun muassa riittävää rahoitusta perustienpitoon:

  • Perustienpidon rahoitukseen on tehtävä vuotuinen 300 miljoonan euron lisäys, jotta tiestöä voidaan ylläpitää kestävällä tavalla. Perustienpitoon tulee kohdistaa vuosittain vähintään 900 miljoonaa euroa perusväylänpidon rahoitusta.
  • Ohjelma tiestön korjausvelan vähentämiseksi. Tähän tulee osoittaa oma erillinen 300 miljoonan euron vuosittainen rahoitus.
  • Tieverkon kehittämiseksi tulee tehdä 400 miljoonan euron tasokorotus tiestön kehittämisinvestointien rahoitukseen.

Osaajapula kasvaa tulevaisuudessa kuljetusalalla

Osaajapula näyttää kasvavan myös kuljetusalalla. Uusimmassa barometrissa peräti 42 prosenttia vastanneista sanoo, että osaavan työvoiman saatavuus on haaste. Haaste nähdään merkittävänä myös tulevina vuosina. 57 prosenttia yrityksistä kertoo, että ammattimaisen työvoiman saatavuus on lähivuosien toiseksi merkittävin haaste.

– Osaavaa työvoimaa olisi saatavilla, mutta koska kuljetusala on runsaasti säännelty, siirtyminen kuljetusalalle on vaikeaa. Alan houkuttelevuutta on lisättävä ja liian jäykkää sääntelyä joustavoitettava. Yhtenä keinona sen välttämiseksi olisi riittävät joustot aloilta toisille siirtyessä, Kujala sanoo.