Huono järjestys, kuten kulkuväylille jätetyt paketit tai työvälineet, on usein osasyynä vaaratilanteissa ja työtapaturmissa.
Uutiset

Siisteydellä merkittävä vaikutus työtapaturmien ehkäisemisessä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto muistuttaa, että noin joka kolmas työtapaturma sattuu Suomessa työpaikalla liikuttaessa. Huono järjestys, kuten kulkuväylille jätetyt paketit tai työvälineet, on usein osasyynä vaaratilanteissa ja työtapaturmissa.

Tapaturmavakuutuskeskuksen vuoden 2022 tilaston mukaan henkilön liikkumisen yhteydessä aiheutuneiden työtapaturmien määrä ja osuus ovat merkittäviä. Kaatumisiksi luokiteltavia työtapaturmia sattui viime vuonna 35 % kaikista työpaikka- ja työmatkatapaturmista.

– Yksi helpoimmin torjuttavissa oleva työtapaturmatyyppi on työtilojen ja kulkuväylien epäjärjestyksestä johtuvat kaatumiset tai kompastumiset. Esimerkiksi kulkuväylille jääneet työvälineet, johdot tai paketit aiheuttavat turhia kompastumisia, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Susanna Visuri toteaa.

Tyypillisimmin liikkumistapaturmassa jalka tai käsi venähtää, nyrjähtää tai murtuu. Vakavimmat seuraukset aiheutuvat päähän kohdistuvista iskuista.

Kuvat auttavat havaitsemaan vaaratilanteita

Vuorovaikutteisen riskienarviointyökalun OiRAn käyttöön ottaneessa PunaMusta Mediassa on kiinnitetty tänä vuonna erityistä huomiota yleiseen järjestykseen eri toimipisteissä. Henkilöstöä on kannustettu tekemään kuvallisia turvallisuushavaintoja, ja moni niistä onkin liittynyt juuri tavaroiden säilytykseen.

– Vieraillessani toimipisteissämme kiinnitän yleensä ensimmäisenä huomiota siihen, ovatko tavarat järjestyksessä. Graafisella alalla tavaraa liikkuu paljon ja varsinkin säilytykselle tuntuu aina olevan liian vähän tilaa. Asiaan on kuitenkin saatu merkittävä parannus, kun työntekijöiden ymmärrys on lisääntynyt siitä, kuinka merkittävä tekijä turvallisuuden kannalta järjestys on, PunaMustan työturvallisuuspäällikkö Kari-Pekka Turunen kertoo.

PunaMusta Mediassa on saatu positiivia kokemuksia turvallisuushavaintojen jakamisesta viikoittain järjestettävissä työturvallisuustuokioissa. Yksiköiden infotelevisioissa on esillä turvallisuustietoa numeroin ja havainnollistavia ennen ja nyt -valokuvia.

– Monille on silmiä avaavaa, kun he näkevät, millaisia ansoja käytäville on viritetty. Vakityöntekijät niitä saattavat toki osata väistellä, mutta esimerkiksi tuuraamaan tulevalle henkilölle ne ovat aina yllätyksiä.

Silmät auki turvallisuudelle

Vaikka kännykästä saattaa olla apua kuvallisten turvallisuushavaintojen tekemisessä, se kannattaa jättää liikkuessa pöydälle tai sujauttaa taskuun.

– Liian usein multitaskaamme liikkuessamme, ja huomio herpaantuu. Moni meistä kävelee työpaikalla tai kulkee portaissa katse kännykässä ja tällöin jäävät huomaamatta vaikkapa lattialla olevat johdot tai astutaan epähuomiossa porrasaskelmalla harhaan. Ollaan läsnä tilanteessa ja keskitytään siihen, mitä ollaan tekemässä, pätee myös turvallisuusasioissa, Visuri muistuttaa.