Ekokatastrofi
Yritysten toiminnasta myös aiheutuu kielteisiä vaikutuksia luontoon. Tällaisia ovat esimerkiksi maa- ja vesiympäristöjen käyttö, vedenkäyttö, kasvihuone-kaasupäästöt, maaperän ja vesien saastuminen, jätteet ja vieraslajien leviäminen.
Uutiset

Selvityshenkilö kartoittamaan yritysten tahtoa vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriö on kutsunut dosentti Mari Pantsarin selvityshenkilöksi kartoittamaan elinkeinoelämän tahtotilaa vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on selvittää miten tärkeänä yritykset kokevat luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen, mitä elinkeinoelämä jo tekee ja minkälaisiin toimiin ja ohjaukseen se on valmis. Selvitys valmistuu 1.3.2023 mennessä.

Selvityksessä kartoitetaan elinkeinoelämän näkemyksiä ja valmiuksia siitä, minkälaisia kannustimia ja ohjauskeinoja valtion tulisi asettaa, jotta ne ohjaisivat luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen ja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi laaditaan yhteenveto elinkeinoelämän tämänhetkisistä tavoitteista ja toimista luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.

Selvityshenkilöksi on kutsuttu Sitran vanhempi neuvonantaja, dosentti Mari Pantsar. Selvitys valmistuu 1.3.2023 mennessä. Tätä ennen julkaistaan välituloksia elinkeinoelämän näkemyksistä.

Luontokato on keskeinen uhka taloudelle ja yritystoiminnalle

Yritysten toiminta ja menestys ovat suuressa määrin riippuvaisia luonnon tuottamista ekosysteemipalveluista. Liiketoimintariskit voivat realisoitua suoraan esimerkiksi raaka-aineen saatavuuden ja hinnan vaihtelun kautta. Toisaalta esimerkiksi ilmastonmuutos voi muuttaa tuotantoalueen sääolosuhteita tai maaperän ja meriekosysteemin toimintaa.

Yritysten toiminnasta myös aiheutuu kielteisiä vaikutuksia luontoon. Tällaisia ovat esimerkiksi maa- ja vesiympäristöjen käyttö, vedenkäyttö, kasvihuone-kaasupäästöt, maaperän ja vesien saastuminen, jätteet ja vieraslajien leviäminen.

Suomessa edelläkävijäyritykset ja -toimialajärjestöt ovat jo laatineet omia tiekarttojaan ja toimenpideohjelmiaan luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Nyt tehtävän selvityksen tavoitteena on myös kartoittaa jo tehtävää työtä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.