Sandvik Kaivoslaitteet
Kokonaan uusia kaivoskoneiden kokoonpanolinjoja rakennetaan kolme. Uutena toimintona Turussa aloitetaan kahdella linjalla akkukäyttöisten kaivoslaitteiden valmistus. Lähivuosina uusia työpaikkoja tulee arviolta 100.
Uutiset

Sandvik investoi ja aloittaa akkukäyttöisten kaivoskoneiden valmistuksen Turussa

Maanalaiseen kaivos- ja urakointitoimintaan lastaus- ja kuljetuslaitteita valmistava Sandvik laajentaa Turun tehdastaan ja aloittaa akkukäyttöisten kaivoslaitteiden valmistuksen. Tuotantotilojen laajennuksen lisäksi koko tehdasalueen toimintoja päivitetään ja tehostetaan. Mittava investointi tuo lisää työpaikkoja Turun seudulle.

Sandvikin oma Turku Business Park -hanke on yli 10 miljoonan euron investointi. Tavoitteena on lisätä Sandvikin Turun tehtaan kapasiteettia vastaamaan kaivosteollisuuden kasvaviin tarpeisiin sekä parantaa tehdasalueen toimivuutta. Toimintoja tehostetaan kaikilla alueilla, kuten logistiikka, varasto, tuotanto- ja kokoonpanotilat sekä laadunvalvonta.

Uutta tuotanto- ja varastotilaa saadaan 7000 neliömetriä muokkaamalla aiemmin osittain Tunturin käytössä olleet tilat kokonaan Sandvikin käyttöön. Turku Business Park -hankkeessa investoidaan uusiin hitsausrobotteihin ja kokoonpanolinjoihin ja saadaan lisätilaa akkuteknologiaa hyödyntävien laitteiden tuotannolle.

– Parannetut työtilat ja alueen toimintojen uudelleen järjestely lisäävät toiminnan tuottavuutta ja työturvallisuutta sekä mahdollistavat lyhyen tuotannon läpimenoajan. Varastoinnin ja kierrätyksen parannukset auttavat meitä toimimaan entistäkin kestävämmin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Matti Seppälä.

Turkuun lähivuosina arviolta 100 uutta työpaikkaa

Kokonaan uusia kaivoskoneiden kokoonpanolinjoja rakennetaan kolme. Uutena toimintona Turussa aloitetaan kahdella linjalla akkukäyttöisten kaivoslaitteiden valmistus. Laajennus nostaa Turun tehtaan lastaus- ja kuljetuskoneiden valmistuskapasiteettia merkittävästi, lyhentää laitteiden toimitusaikaa ja lisää työvoiman kysyntää. Sandvik arvioi tarvitsevansa Turussa lähivuosina yli 100 uutta työntekijää sekä tuotantoon että tuotekehitykseen. 

Investoinnin taustalla on maanalaisen kaivostoiminnan lastaus- ja kuljetuslaitteiden kysynnän jatkuva kasvu, johon vaikuttavat myös alan sähköistyminen ja digitalisaatio.

Akkukäyttöiset koneet ovat kaivosalan tulevaisuutta

Sandvik viitoittaa tietä akkuteknologiaa hyödyntävien kaivoslaitteiden kehittäjänä ja edelläkävijänä. Akkulaitteiden kehitystyötä vahvistamaan Sandvik hankki kesäkuussa kaarinalaisen akkuteknologiaan erikoistuneen Akkuraten. Sandvikin lastaus- ja kuljetustoimintojen yksikköön liitetty yritys on erikoistunut erityisesti akkujen etähallintaan ja monitorointipalveluihin. Yritysosto nopeuttaa Sandvikin tuotannon laajentumista akkukäyttöisiin kaivoslaitteisiin ja parantaa nykyistä tuotetarjontaa.

Turku Business Park -hankkeen muutostyöt antavat mahdollisuuden rakentaa Sandvikin Turun tehtaalla joustavasti sekä diesel- että akkukäyttöisiä kaivoslaitteita.

– Akkukäyttöiset kaivoslaitteet mahdollistavat kaivosten sähköistymisen, mikä lisää tuottavuutta ja parantaa työskentelyolosuhteita. Sähkökäyttöisten laitteiden ansiosta päästöt, kuumuus ja melu kaivoksissa vähenevät. Perinteisiä diesellaitteita tullaan kuitenkin tarvitsemaan niiden rinnalla vielä pitkään, sanoo Sandvikin lastaus- ja kuljetusliiketoimintojen johtaja Mats Eriksson.

Muutostyöt ovat käynnistyneet loppukesällä ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppupuolella.

Sandvik Turussa

Sandvikilla Turussa on pitkät perinteet kaivoskoneiden valmistajana. Maanalaisia lastauslaitteita tehdas on valmistanut jo vuodesta 1978 ja kaivoskuorma-autoja eli dumppereita 80-luvun alusta. Tänä päivänä Turun tehdas työllistää noin 700 työntekijää. Tehtaan välillinen työllistämisvaikutus on noin 2000 henkilöä.

Sandvik Group

Sandvik Group on kansainvälinen korkean teknologian teollisuuskonserni, jonka ratkaisut parantavat asiakkaiden toiminnan tuottavuutta, kannattavuutta ja vastuullisuutta. Sandvik on digitalisaation edelläkävijä ja keskittyy optimoimaan asiakkaiden prosesseja. Johtava tarjonta sisältää laitteet, palvelut ja digitaaliset ratkaisut lastuavaan työstöön, kaivostoimintaan, infrarakentamiseen sekä kiven ja mineraalien käsittelyyn. Vuonna 2021 konserni työllisti 39 000 henkilöä, ja sillä oli työntekijöitä ja toimintaa yli 150 maassa. Liikevaihto oli noin 86 miljardia Ruotsin kruunua.

Sandvikilla on Suomessa toimintaa Tampereella, Turussa ja Lahdessa. Sandvik työllistää Suomessa noin 2400 henkilöä. Tampereella työskentelee 1500, Turussa 700, Lahdessa 150 henkilöä ja noin 100 henkilöä Suomen myyntialueella. Tuotannosta yli 95 prosenttia menee vientiin. Tampereella valmistetaan maanalaisia ja –päällisiä porauslaitteita, lisäksi siellä sijaitsee teknologian ja digitalisaation osaamiskeskus, testikaivos ja automaatiotoiminnot. Turussa valmistetaan maanalaisia lastaus- ja kuljetuslaitteita, ja siellä sijaitsee myös laitteiden ja teknologian osaamiskeskus. Lahdessa toimii hydraulisia iskuvasaroita ja leikkurimurskaimia valmistava tehdas sekä osaamiskeskus myös seuloille ja syöttimille.