Hankkeessa sijoitetaan nykyiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erillään toimivat yksiköt yhteen rakennukseen. Kuva: Havainnekuva Varha
Uutiset

Salon Sairaalan IV-urakan toteuttaa Assemblin

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on valinnut Assemblinin toteuttamaan Salon sairaalan uudisrakennuksen ilmanvaihtourakan.

Hanke sisältää uudisrakentamisen lisäksi vanhojen tilojen saneerausta sekä vanhan rakennuskannan purkua. Koko hankkeen laajuus on 16 815 bruttoneliömetriä. Rakennushanke valmistuu sairaalakäyttöön vaiheittain vuosina 2025-2027. Hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Kuivaketju10-toimintaohjeen mukaisia vaatimuksia.

Hankkeessa sijoitetaan nykyiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erillään toimivat yksiköt yhteen rakennukseen. Tavoitteena on rakentaa toimivat, nykyaikaisia lääketieteellisiä prosesseja tukevat ja sote-palveluiden integraatiota edistävät tilat Salon sairaalalle.

Sairaalan rakentaminen on aloitettu kesällä 2023 huoltopihan purkutöillä ja maanrakennus- ja louhintatöillä. Myös perustusten valaminen on aloitettu kesän aikana ja F-osan rakennus alkaa nousemaan syksyllä 2023. Rakennuskohde sijaitsee Salon kaupungin kaupunginosassa Alhaisi.

Assemblin valittiin kohteen ilmavaihtourakoitsijaksi vuoden 2023 kesällä. Assemblinin Turun yksikkö toteuttaa kohteen kaikki IV-urakkatyöt pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Assemblin aloittaa kohteessa työskentelyn loppuvuodesta 2024. Sairaalan teknisen toimivuuden kannalta ilmanvaihto on yksi tärkeimmistä asioista – tilat vaativat toimintavarmaa ja oikein mitoitettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtojärjestelmiä tarvitaan, jotta saavutetaan hyvä ilmanlaatu.