S-Pankki Oyj
Pankilta saadun selvityksen mukaan se oli virheellisesti olettanut, että sen kesäkuusta 2019 alkaen käyttämä selvitysvälittäjä ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin pankin puolesta. 
Uutiset

S-Pankki Oyj:lle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa

Finanssivalvonta on määrännyt 60 000 euron suuruisen rikemaksun S-Pankki Oyj:lle. Pankki  on kesäkuun 2019 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että tiedot kaikista sen tekemistä johdannaissopimuksista ilmoitetaan sääntelyn edellyttämällä tavalla johonkin kauppatietorekisteriin.

Velvoite ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin perustuu EU:n asetukseen OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Asetuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää riskejä johdannaismarkkinoilla. Tämän vuoksi asetuksessa edellytetään, että vastapuolet ilmoittavat tiedot kaikista tekemistään johdonnaissopimuksista kauppatietorekistereihin, joista tiedot ovat siten keskitetysti helpommin Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten saatavilla.

Finanssivalvonta havaitsi keväällä 2021, että S-Pankki Oyj:n kauppatietorekistereihin ilmoitettujen johdannaissopimuksien lukumäärä ja yhteenlaskettu nimellisarvo olivat epäilyttävän pieniä verrattuna pankin liiketoiminnan laajuuteen. Pankilta saadun selvityksen mukaan se oli virheellisesti olettanut, että sen kesäkuusta 2019 alkaen käyttämä selvitysvälittäjä ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin pankin puolesta. Pankin vastuulla olisi kuitenkin ollut varmistaa, että tiedot raportoidaan sääntelyn mukaisesti.

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan rikemaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.