S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti painottaen yhtiöitä, jotka tuottavat ratkaisuja yhteiskuntien siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta.
Uutiset

S-Pankin uusi rahasto sijoittaa vähähiilisempään tulevaisuuteen

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti painottaen yhtiöitä, jotka tuottavat ratkaisuja yhteiskuntien siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, joilla nähdään olevan keskimääräistä paremmat valmiudet vastata yhteiskuntien vähähiilisyystavoitteiden asettamiin haasteisiin sekä hyödyntää niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Rahastoa hallinnoi S-Pankki-konserniin kuuluva S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin EU:n Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet huomioon ottavan vertailuindeksin sisältämiin yhtiöihin. Vertailuindeksi painottaa yhtiöitä, jotka asettavat päästövähennystavoitteita sekä yhtiöitä, joilla on korkea valmius vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisäksi vertailuindeksi painottaa yhtiöitä, joiden liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin.

”Ilmastonmuutos on 2000-luvun merkittävin haaste, ja S-Pankki haluaa olla osa ratkaisua. S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahaston sijoituskohteet omalta osaltaan edesauttavat siirtymää kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa sekä osallistuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi poissuljemme tiettyjä toimialoja, jotka eivät ole linjassa vähähiilisyyden tavoitteiden kanssa”, S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahaston salkunhoitaja Antti Raappana kertoo.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, maantieteellisesti ja toimialoittain hajautettu sekä pääosin osakevalintaan perustuva rahasto. Rahasto tavoittelee vertailuindeksin ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä sekä enintään indeksin mukaista päästötasoa ja indeksin mukaisia vuotuisia päästövähennyksiä. Rahasto noudattaa S-Pankin aktiivisen omistajapolitiikan linjauksia.

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto hyödyntää S-Pankin vahvaa globaalia sijoitusosaamista sekä S-Pankin kestävän sijoittamisen osaamista ja resursseja. S-Pankki on mukana useassa sijoittajien yhteisvaikuttamisaloitteessa kuten Climate Action 100 + -aloitteessa. Lisäksi S-Pankki on allekirjoittanut YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) sekä Net Zero Asset Managers -aloitteen ja on yksi FINSIFin perustajajäsenistä.

”S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto on suunniteltu sijoittajille, jotka haluavat painottaa omissa sijoituksissaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sen tuomia mahdollisuuksia, eivätkä halua omistaa eniten päästöjä tuottavien yhtiöiden osakkeita. Rahasto sopii myös institutionaalisille sijoittajille, jotka haluavat pienentää oman sijoitussalkkunsa päästöintensiteettiä”, Antti Raappana toteaa.

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto syntyy, kun nykyisen S-Pankki Brändit Osake Sijoitusrahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa muutetaan. Rahasto voi jatkossakin sijoittaa tunnettuja tuotemerkkejä edustavien yritysten osakkeisiin, mikäli yhtiöt muilta osin ovat rahaston sääntöjen ja sijoituspolitiikan mukaisia. Sääntömuutokset astuvat voimaan 8.12.2023. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin.