Työeläkevakuuttajat Telan hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Risto Murto
Nimitykset

Risto Murto Telan hallituksen puheenjohtajaksi

Työeläkevakuuttajat Telan hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Valinnan teki yhdistyksen vuosikokous.

Vuosikokous valitsi Telan hallitukselle myös varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olleiden ja eroa pyytäneiden tilalle.

Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Carl Pettersson Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Jaakko Kiander Kevasta. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ja samalla uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Hannu Hokka Apteekkien Eläkekassasta.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Heli Backman Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta ja kirkkoneuvos Juha Tuohimäki Kirkon eläkerahastosta.

Lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Carl Haglund Veritas Eläkevakuutuksesta, toimitusjohtaja Jari Puhakka Merimieseläkekassasta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta ja toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä.