Puutteet metalliprässin suojaamisessa toivat sakkoja uudelle ja vanhalle toimitusjohtajalle
Uutiset

Puutteet metalliprässin suojaamisessa toivat sakkoja uudelle ja vanhalle toimitusjohtajalle

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 12.2.2024 tuominnut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen nykyisen ja aikaisemman toimitusjohtajan molemmat 60 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2020 tapahtunut työtapaturma, jossa työntekijän käsi jäi prässikoneen väliin, kun hän oli työskentelemässä prässillä. Prässi oli vanha. Työtapaturman johdosta suoritetulla työsuojelutarkastuksella todettiin, että prässi oli vanha eikä sitä ollut suojattu mitenkään. Työpaikalla ei myöskään ollut tehty vaarojen selvittämistä ja arviointia.

Oikeudenkäynnissä vastaanotetun todistelun perusteella käräjäoikeus katsoi, että vastaajat olivat laiminlyöneet asentaa metalliprässiin lain edellyttämät turvalaitteet. Lisäksi vastaajat olivat laiminlyöneet tehdä vaarojen arvioinnin metalliprässistä ja sillä tehtävästä työstä. Käräjäoikeus katsoi, että vastaajilla oli tiedossaan, mitä vaarojen arvioinnilta ja turvalaitteiden osalta laki on heiltä edellyttänyt. Vaarojen arvioinnista oli annettu yhtiölle viranomaisvelvoite aikaisemmalla tarkastuksella vuonna 2018.

Käräjäoikeus painotti tuomiossaan, että työturvallisuusrikos ei edellytä tapaturmaa eikä työntekijän omalla toiminnalla tai väitetyllä myötävaikutuksella ole merkitystä rikoksen täyttymistä arvioitaessa. Tilanteessa, jossa kone on mahdollista suojata asianmukaisesti, ei riitä, että työntekijöitä ohjeistetaan varovaisuuteen tai siihen, että kättä ei saa laittaa koneen vaara-alueelle. Myöskään koneen iällä tai sillä, että se on aikanaan täyttänyt turvallisuusvaatimukset, ei ollut merkitystä. Kun konetta edelleen käytettiin, olisi työnantajan tullut päivittää koneen turvalaitteita vastaamaan nykytasoa. Työpaikalla oli käytössä asianmukaisilla suojattuja prässejä, joten työpaikalla oli tieto siitä, minkälaisia turvalaitteita prässeissä on.

Vastaajina olivat yhtiön edellinen ja nykyinen toimitusjohtaja, jotka molemmat tuomittiin. Toimitusjohtajan vaihdos oli tapahtunut vain vähän aikaa ennen työtapaturmaa.  Toimitusjohtajana aloittanut vastaaja oli aikaisemmin toiminut työpaikan työsuojelupäällikkönä, joten työpaikka oli hänelle tuttu. Näin ollen käräjäoikeus arvioi, että molemmat vastaajat oli tuomittava samanlaisiin rangaistuksiin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Matti Suontausta muistuttaa, että työnantajan on huolehdittava siitä, että työssä käytettävät koneet ja laitteet on suojattava asianmukaisesti. Koneen ikä tai se, että sillä ei ole tapahtunut työtapaturmia tai vaaratilanteita, eivät poista työnantajan vastuuta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 12.2.2024 24/106312 asiassa R 22/2023.

Tuomio ei ole lainvoimainen.