Työkone
Lakia ei sovellettaisi maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, vesiviljelyn tai luotto- tai rahoitustoiminnan piirissä tapahtuvaan polttoöljyn käyttöön, joiden tuilla on eri EU-oikeusperusta ja erilliset tukiohjelmat.
Uutiset

Polttoainetuki työkoneissa käytetylle polttoöljylle

Hallitus esittää 22.9.2022 polttoainetukea työkoneissa käytetylle polttoöljylle. Esitys muuttaisi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia. Tämän vuoden syyskuussa voimaan tulleen lain käsittelyssä eduskunta antoi lausuman, joka kehotti valmistelemaan pikaisesti myös polttoöljylle vastaava tuki.

Tukikausi olisi ajalta 1.2.-30.4.2022 ja tuen määrä tukikaudelta 5 prosenttia ostetun polttoöljyn työkonekäytöstä. Tuen suuruus vastaa kuljetusalan polttoainetukea.

Polttoöljyn käyttö liikennekuljetuksissa on kielletty, jolloin tuki kohdistuu työkoneisiin. Samalla tavoin kuin kuljetusalalla, hintakehitys on ajanut yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla heijastusvaikutus Suomen huoltovarmuuden ylläpitoon.

Lakia ei sovellettaisi maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, vesiviljelyn tai luotto- tai rahoitustoiminnan piirissä tapahtuvaan polttoöljyn käyttöön, joiden tuilla on eri EU-oikeusperusta ja erilliset tukiohjelmat. Lakia ei sovellettaisi myöskään kiinteistön lämmitykseen polttoöljyllä. 

Polttoaineiden hinnoissa tapahtui alkuvuonna (helmi-huhtikuu 2022) äkillinen nousu Venäjän Ukrainaan kohdistaneen hyökkäyssodan johdosta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2022. Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena.