Jos alkuvaiheessa, varhaisessa vaiheessa tai kasvuvaiheessa olevien yritysten kasvusuunnitelmat toteutuvat, yrityksistä kehittyy useita yli 50 henkilöä työllistäviä Mittelstand-yrityksiä. Mittelstand-yrityksillä on kansantaloudellisesti erittäin merkittävä vaikutus.
Uutiset

Pk-yritykset luovat tuhansia uusia työpaikkoja vuoteen 2027 mennessä

Pk-yrityksillä on tavoite kasvattaa henkilöstön määrää, selviää Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisusta. Kasvu Openin julkaisu avaa yritysten kehitystä, nykytilaa ja suunnitelmia seuraavien kolmen vuoden aikana.

Pk-yritykset haluavat rekrytoida keskimäärin 14 uutta henkilöä seuraavan kolmen vuoden aikana. Kokonaisuudessa se tarkoittaa lähes 2800 uutta työpaikkaa Suomeen, selviää 202 pienen ja keskisuuren yrityksen kasvusuunnitelmista. Yritykset työllistävät tällä hetkellä yhteensä 3 695 henkilöä.

Nyt 1–4 henkeä työllistävistä yrityksistä yli 90 prosenttia aikoo kasvattaa henkilöstön määräänsä. Muutos tulee lisäämään työllistävien yritysten määrää aloilla, joilla kasvutahto on voimakas ICT-, teollisuus- sekä terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelualoilla.

Kasvutahtoiset yritykset voidaan jakaa viiteen luokkaan: kasvun alkuvaiheen, kasvun varhaisen vaiheen, kasvuvaiheen, kasvun kypsän vaiheen ja taantuvaan kasvuvaiheeseen. Jos jo pelkästään alkuvaiheessa, varhaisessa vaiheessa tai kasvuvaiheessa olevien yritysten kasvusuunnitelmat toteutuvat, yrityksistä kehittyy useita yli 50 henkilöä työllistäviä Mittelstand-yrityksiä. 

Mittelstand-yrityksillä on kansantaloudellisesti erittäin merkittävä vaikutus.

Erityisesti EK:n huomion ytimessä ovat yrittäjävetoiset Mittelstandi. Yrittäjien vetovastuulla olevat keskisuuret yritykset ovat merkittävästi kasvuhakuisempia kuin muut pk-sektorin työnantajat. 

– Meidän tehtävämme on tarjota yrityksille tukea ja keinoja, joiden avulla kasvuhaasteet on mahdollista ylittää, ja kasvutavoitteet ovat askeleen tai pari lähempänä. Meidän vaikuttajien, julkisten ja yksityisten toimijoiden, on yhteistyössä kanavoitava oikein kasvua tukevat ja kannustavat panostukset niin, että yritysten kasvuun tarvittava rahoitus ja osaajat löytyvät, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä toteaa Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisussa.