lvarsin toinen erikoistumisalue on vaativien lasirakenteiden suunnittelu laivoihin. Kuva: Kari Palsila
Uutiset

Pitkäaikainen alihankintayhteistyö mahdollistaa erikoistumisen ja osaamisen viennin uusille markkina-alueille

Kun Mika Laiho perusti vuonna 2007 insinööri- ja suunnittelutoimisto Alvars Oy:n Raisioon, oli alkuun tärkeää myydä omaa osaamistaan sitä tarvitseville.

–Alkuun myytiin vähän kaikenlaista suunnittelua kaikille. Nykyiset erikoistumisalueemme liittyvät laivoihin ja merenkulkuun. Ne ovat näiden 14 vuoden aikana valikoituneet paitsi osaamisemme, intressiemme ja kysynnän kautta myös pitkäaikaisten kumppanuuksiemme vaikutuksesta. Edelleen suunnittelutyö onnistuu erityyppisiin kohteisiin, mutta laivoissa tarvitaan tiettyä erikoisosaamista, jota olemme vuosien varrella erityisesti kehittäneet.

Vaativien lasirakenteiden ja projektikuljetusten suunnittelua

Tämän päivän Alvars Oy on erikoistunut pääosin kahteen eri päätoimintoon: laivojen lasirakenteiden suunnitteluun sekä isojen ja raskaiden merikuljetusten kiinnityssuunnitteluun.

–Vaikka toiminnot saattavat kuulostaa täysin erilaisilta, löytyy näille vaativille suunnittelutöille yhteisiä nimittäjiä. Esimerkiksi uuteen laivaan tulevien lasirakenteiden terässuunnittelussa ja lujuuslaskennassa tarvitaan samankaltaista osaamista kuin isojen ja raskaiden lastien kiinnittämisessä laivan kanteen kuljetuksen ajaksi.

Meritse kuljetetaan Suomeen ja Suomesta monenlaisia ja -kokoisia lasteja. Toisinaan lasti on niin suuri ja raskas, että se pitää hitsata kanteen kiinni, jotta turvallinen merikuljetus olisi mahdollista. Tällöin apuun tulevat Alvars Oy:n suunnittelijat, kertoo Laiho.

–Teemme tällaisten, voisi sanoa ainutlaatuisten, projektilastien kiinnityssuunnitelmia pääosin kahdelle suomalaiselle asiakkaalle. Yhteistyö on pitkäaikaista ja perustuu luottamukseen. Yksi projektilasti voi olla arvokkaampi kuin itse laiva ja useimmiten laivaan ei voi muuta lastia ottaa johtuen painosta. Tyypillisestihän lastit kiinnitetään vaijereilla, ketjuilla tai kuormaliinoilla, mutta meidän projekteissammelasti hitsataan kiinni kanteen apurakenteilla, kaikkien säädösten mukaisen kuljetuksen turvaamiseksi.

– Myös lasirakenteiden suunnittelutyössämme on kantavana voimana tiivis ja pitkäaikainen yhteistyö asiakkaan kanssa Suomessa ja Ranskassa, Laiho lisää.

Isoissa ja raskaissa merikuljetuksissa suunnitellaan, miten lasti hitsataan kiinni laivan kanteen kaikkien säädösten mukaisen kuljetuksen turvaamiseksi.

Uusia suunnitelmia kysynnän tasaamiseksi

Projektilastien kiinnityssuunnitelmissa toimintatavat ovat kehittyneet ja prosessit pystytään Laihon mukaan resursoimaan järkevästi. On kuitenkin luonnollista, ettei näin ainutlaatuisia toimeksiantoja tule jatkuvana virtana.

– Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat mahtava voimavara yritykselle. Toisaalta projektilasteihin liittyviä toimeksiantoja tulee aika harvoin ja pituudet vaihtelevat: toisinaan suunnittelutyö kestää alle viikon, toisinaan muutaman kuukauden.

– Vaikka potentiaalia lastinkiinnityshommille tässä maassa onkin, montaa mahdollista asiakasta ei ole. Olemmekin aktiivisesti kartoittaneet mahdollisuuksia löytää lisää asiakkuuksia Euroopasta. Varmasti jokaisen yrittäjän tavoitteena on kysynnän vaihteluihin liittyvien riskien minimointi.

Hyvät näkymät kannustavat myös rekrytoimaan

Pahimmasta korona-ajasta on yrittäjän mukaan selvitty aika pienillä vaurioilla verrattuna moneen muuhun toimialaan ja suunta näyttää nyt hyvältä.

–Ilmassa on virkistymisen merkkejä. Työllistämme nyt minut mukaan lukien seitsemän henkilöä. Uuden työntekijän rekrytointi on käynnissä parhaillaankin ja arvelisin, että vuoden sisällä meitä voisi olla kymmenen. Mekaniikkaan ja laivanrakennukseen erikoistuneet suunnitteluinsinöörit ovat meidän osaajiamme. Pidämme tärkeänä, että meille on kiva tulla töihin.