Parempi palkka on noussut tärkeimmäksi syyksi työpaikan vaihtamiseen.
Uutiset

Parempi palkka on noussut tärkeimmäksi syyksi työpaikan vaihtamiseen – joka toinen työnhakija on kokenut syrjintää

Parempi palkka on noussut tärkeimmäksi syyksi työpaikan vaihtamiseen.

Työpaikan vaihtamisen kolme tärkeintä syytä ovat parempi palkka, osaamisen kehittäminen ja uralla eteneminen. Parempi palkka nousi ensimmäistä kertaa ammattilaisten työnhakututkimuksen ykköskriteeriksi vuoden 2018 jälkeen. Parempi palkka korostuu erityisesti alle 35-vuotiaissa, joista 71 % valitsi sen tärkeimmäksi syyksi työnhaulle. Joka viides kaikista vastanneista odottaa, että palkka nousisi huomattavasti työpaikan vaihdon myötä.

Osaamisen kehittäminen on ollut aiempina vuosina tärkein syy työpaikan vaihtamiselle – nyt se oli tärkein 41 prosentille vastaajista.

Työn merkityksellisyyttä sekä työn ja muun elämän tasapainoa pitää tärkeimpänä joka neljäs työnhakija. Balanssi työn ja muun elämän välillä korostuu alle 35-vuotiaissa, joista 36 % kertoo sen olevan tärkein syy työpaikan vaihtamiselle.

Toiveikkuus uuden työpaikan löytämisestä 3 kuukauden sisällä on hiipunut

Vielä viisi vuotta sitten joka toinen ammattilainen uskoi työpaikan löytyvän kolmessa kuukaudessa, nyt enää reilu kolmannes.

Aktiivisista työnhakijoista 54 prosenttia uskoo löytävänsä uuden työpaikan seuraavan 3 kuukauden aikana. Passiivisista vain 23 %.

Joka toinen työnhakija on kokenut syrjintää

Epäoikeudenmukaista syrjintää työnhaun aikana kokeneiden määrä on kasvanut aiemmasta. Vuoden 2023 aikana 56 % oli kokenut syrjintää, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 47 %. Suurin osa syrjinnän kokemuksesta on liittynyt työnhakijan ikään; syrjintää kokeneista 71 % mainitsi iän. Sukupuoleen liittyvää syrjintää on kokenut joka kymmenes työnhakija ja asiatonta käytöstä on kokenut 5 % työnhakijoista.

”Rekrytoinnin perusidea on valintojen tekeminen. Työelämän kehittyminen monimuotoiseen ja syrjimättömään suuntaan edellyttää, että kaikki rekrytointien kanssa työskentelevät tarkastelevat taitojaan, asenteitaan ja itsetuntemustaan, jotta varmistamme kohtaamistyömme olevan tasavertaisuutta edistävää ja saamme syrjinnän kokemusta vähennettyä”, kommentoi MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela.

Työnhakijaa turhauttaa riittämätön palaute rekrytoinnin aikana

Kaikkein eniten työnhaussa turhauttaa se, että työnhakija ei saa rekrytoijalta riittävästi palautetta: 45 % kertoo kaipaavansa enemmän palautetta. Itselle sopivien työpaikkojen löytäminen on toiseksi turhauttavinta. Muita työnhakijaa turhauttavia asioita ovat mm. uuden työpaikan kulttuurin selvittelyn vaikeus, oman osaamisen sanoittamisen vaikeus sekä se, että työnhaku on vaivalloista ja vie paljon aikaa. Pitkät rekrytointiprosessit turhauttavat joka neljättä työnhakijaa.

Rekrytoijilta odotetaan nopeutta, ajantasaista viestintää ja palkka-avoimuutta

Työnhakijat odottavat rekrytoinneilta sujuvuutta: ”Että organisaatioiden omat hakujärjestelmät olisivat ajan tasalla, napakoita ja kysyisivät vain oikeasti relevanttia tietoa”.

Avoimuutta sekä palkasta, tehtävästä ja toimialasta toivoo joka kolmas työnhakija: ”Palkan tai palkkahaitarin kertominen jo hakuvaiheessa säästää paljon aikaa molemmilta osapuolilta.”

Naiset toivovat miehiä enemmän etätyöpäiviä

Kokoaikaista etätyömahdollisuutta toivoo vain 9 % työnhakijoista, mutta yli 3 päivää viikossa etätyötoive on yli puolella vastaajista. Naiset toivovat miehiä enemmän etätyöpäiviä viikkoonsa ja nuoret enemmän kuin yli 45-vuotiaat. Johtajat puolestaan haluavat olla vähemmän etänä kuin muut. 

MPS-Yhtiöt tekee työnhakututkimuksen joka vuosi. Suuri työnhakututkimus toteutettiin marras-joulukuussa 2023 ja vastaamaan kutsuttiin suomalaisia aktiivisia ja passiivisia työnhakijoita. Vastaajina oli 607 ammattilaista, joista 39 % oli asiantuntijoita, 26 % johtajia, 24 % esihenkilöitä ja 10 % työntekijöitä. Vastaajista 50 % oli naisia ja 49 % miehiä ja 86 prosentilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

www.mps.fi 

Lataa tutkimusraportti