Asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu Suomessa hyvin ja palvelut ovat pääosin kohtuuhintaisia.
Uutiset

Pankkipalveluiden hinnoissa näkyy jatkuvasti kasvavan sääntelyn kustannukset

Asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu Suomessa hyvin ja palvelut ovat pääosin kohtuuhintaisia. Näin arvioi Finanssivalvonta (Fiva) 6.7.2023. Palvelut hinnoitellaan markkinaehtoisesti ja niissä on pankkikohtaisia eroja. Palvelumaksuilla rahoitetaan muun muassa pankkipalveluiden kehitys. Palvelujen hinnoissa näkyy myös alati lisääntyvän sääntelyn kustannukset.

Fivan selvityksen mukaan peruspankkipalveluja oli viime vuonna hyvin ja pääosin kohtuuhintaisesti tarjolla. Tosin palvelujen hinnoissa on Fivan mukaan merkittävää ja aikaisempaa suurempaa eroa pankkien välillä.

Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Teija Kaarlela muistuttaa, että pankkien tulovirroilla, palvelumaksuilla ja korkotuotoilla, katetaan paitsi palveluiden tuottaminen myös toimitilojen ja henkilöstön kulut sekä turvallisuuden kehittäminen.

Viime vuosina erityisesti pankkisääntelyn tuomat kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti. ”Esimerkiksi rahanpesun torjunnan toimenpiteet ja vakavaraisuussääntelyn vaatimat raportit eivät synny itsestään, vaan vaativat henkilöstöä ja järjestelmiä. Kasvaneen sääntelyn kustannukset realisoituvat nyt, ja ne rasittavat pankkien taloutta”, Kaarlela sanoo.

Palveluiden hinnoittelussa minimivaatimus on, että aiheutuneet kustannukset pitää pystyä kattamaan. Näin määritellään luottolaitoslaissa. Kaarlelan mukaan pelkkien kustannusten kattaminen ei ole terveen liiketoiminnan perusta. ”Tuotoilla pitää pystyä kattamaan myös toiminnan kehittämisestä aiheutuvat kustannukset, riskeihin varautuminen sekä kohtuullinen tuotto pääomalle. Jos vaikkapa verkkopankkipalveluita halutaan kehittää, pitää tuottoja saada enemmän kuin toiminnan pyörittämisestä aiheutuu kuluja.”

Valtiovarainministeriö käynnisti alkukesästä peruspankkipalveluita koskevan sääntelyn muutostarpeiden kartoittamisen osana laajempaa luottolaitoslain muutostarpeiden arviointia. Ministeriö on tiedustellut alan yrityksiltä, viranomaisilta ja asiakkailta, ovatko peruspankkipalveluiden määrä ja saatavuus riittäviä ja onko hinnoittelu oikeasuhtaista.

Kaarlelan mukaan on huolestuttavaa, jos Suomessa oltaisiin vastaamassa pankkipalveluja koskevaan kritiikkiin säätämällä lakiin esimerkiksi palvelupakkoja tai hintasääntelyä. Finanssivalvonnan selvityksenkään perusteella sellaiselle ei näyttäisi olevan tarvetta. Vapaassa markkinataloudessa palvelut hinnoitellaan markkinaehtoisesti ja kilpailu ohjaa hinnoittelua. Kotimainen sääntely vaikuttaisi myös pankkien kilpailutilanteeseen EU:ssa.

”EU:ssa palvelut liikkuvat vapaasti, ja pankkipalveluita on mahdollista tarjota rajat ylittävästi. Jos velvoitteet koskisivat vain suomalaisella toimiluvalla toimivia pankkeja, se tuottaisi kohtuutonta kilpailuetua muualta Euroopasta Suomeen palveluita tarjoaville”, Kaarlela toteaa.

Kuluttajien pankkipalvelupakettien hinnat vaihtelevat Suomessa ilmaisesta reiluun kymmeneen euroon. Kuukausittaisia pankkipalvelukuluja voi vertailla Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn sivuilla.

Peruspankkipalveluihin kuuluvat maksutili, tilinkäyttöväline (kuten debit-kortti), verkkopankkipalvelu ja vahva sähköinen tunnistusväline.