Palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmalla vahvistetaan paikallista sopimista
Uutiset

Palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmalla vahvistetaan paikallista sopimista

Kunta-alan 8. kesäkuuta hyväksytty sopimusratkaisu 2022–2025 perustuu sovittelulautakunnan tekemään sovintoehdotukseen, jonka KT, JUKO ja JAU hyväksyivät aiemmin toukokuussa. Ratkaisuun sisältyy erillinen kunta- ja hyvinvointialan viisivuotinen palkkausjärjestelmien kehittämisohjelma, jonka sopimuskorotukset ovat keskimäärin yksi prosentti vuosittain.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialojen työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta uudistamalla palkkausjärjestelmiä.

Kehittämisohjelma toteutetaan pääosin paikallisen sopimisen ja paikallisten järjestelyerien kautta.

– Kehittämisohjelma laajentaa merkittävästi paikallista sopimista kunta- ja hyvinvointialalla verrattuna esimerkiksi yksityiseen sektoriin.  Työnantajat päättävät viime kädessä paikallisten palkankorotusten kohdentamisesta palkkausjärjestelmien uudistamiseen. Korotuksia voidaan käyttää tukemaan henkilöstön saatavuutta työnantajakohtaisesti, kertoo toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Muuten kunta- ja hyvinvointialan palkankorotusten taso on sidottu virka- ja työehtosopimuksilla ensimmäisen kerran vientiteollisuuden määrittämään yleiseen linjaan. Kunta- ja hyvinvointialalla työrauhan pituus on kolme vuotta. Yksityisellä sektorilla työrauha on vuoden mittainen ja alan sopimukset ovat katkolla jo ensi syksynä.

– Kevät on haettu ratkaisua historiallisen vaikeaan työriitaan sekä
valtakunnansovittelijan että sovittelulautakunnan johdolla. Saimme aikaan neuvotteluratkaisun sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen perustuvalla sopimuksella JUKOn ja JAUn kanssa. Tässä tilanteessa oli tärkeää saada kunta- ja hyvinvointialalle kolmivuotinen työrauha, joka turvaa kansalaisten hyvinvointipalveluja, painottaa Jalonen.

KT, JUKO ja JAU sopivat keskinäisiä ehtoja

Osana ratkaisua KT, JAU ja JUKO sopivat myös keskinäisiä pelisääntöjä siihen tilanteeseen, kun Sote ry:n kanssa saavutetaan ratkaisu kunta- ja hyvinvointialan sopimuksista.

– Sopijaosapuolet haluavat pitää kiinni nyt tehdystä sopimuksesta, korostaa neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Pöytäkirjan mukaan Sote ry:tä koskeva ratkaisu aiheuttaa neuvotteluvelvoitteen myös suhteessa toisiin sopijaosapuoliin. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiaa ratkotaan valtakunnansovittelijan johdolla välityslautakunnassa. Jos lautakunta ei saa ratkaisua aikaan, työ- ja virkaehtosopimukset voidaan irtisanoa, mutta irtisanominen tulee voimaan vasta 12 kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710
Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, puh. 050 357 4233