Pakkaa.fi CO2-päästökompensointileima
Uutiset

Pakkaa.fi tuo markkinoille päästökompensoidut pakkaukset

Pakkauksen hiilijalanjälkeen panostaminen on konkreettinen tapa lisätä yrityksen vastuullisuutta. Pakkaa.fi tarjoaa nyt yrityksille mahdollisuuden päästökompensoituihin pakkauksiin.

Pakkaa.fi hyvittää pakkaustensa koko elinkaaren päästöt istuttamalla puita Suomeen eli luomalla uusia hiilinieluja. Istutukset toteuttaa Istutapuita.fi, ja mukana yhteistyössä on myös Suomen ympäristöopisto Sykli. Motiivi yhteistyölle kumpusi Pakkaa.fi:n toimitusjohtajan Juha Pispan omasta kokemuksesta.

– Minua harmitti, että yritykset yrittävät vaikuttaa ostopäätöksiini vihreillä lupauksilla, joiden tueksi ne eivät antaneet riittävästi konkretiaa. Tuntui, että minua yritettiin kuluttajana johdattaa ostamaan jokin tuote vihreän mielikuvan perässä, mutta minulle ei tarjottu tarkempaa faktaa siitä, miten yrityksen valitsemat vastuullisuustoimet edistävät ilmastonmuutoksen tai luontokadon torjuntaa.  

Kokemuksestaan sisuuntuneena Pispa halusi, että Pakkaa.fi-päästökompensointi suunniteltiin nimenomaan pakkauksen koko elinkaarten CO2-päästöjen tarkan laskennan varaan ja että siitä myös viestittäisiin konkreettisesti ja läpinäkyvästi.

– Yritysasiakkailla ja kuluttajilla on oikeus tietää, mitä kompensaatioväittämien taustalla on, ja se tulee heille myös ymmärrettävästi kertoa. Lupauksemme perustuu objektiivisiin laskelmiin, ja toimenpiteemme ovat konkreettisia: istutamme puita Suomeen, joten jokainen pääsee halutessaan vaikka itse paikan päälle todistamaan kompensaatiotoimenpiteidemme toteutuksen, kertoo Istutapuita.fi:n toimitusjohtaja Timo Tammenaho.

Pakkaa.fi ei ainoastaan kompensoi päästöjään, vaan on myös merkittävästi vähentänyt niitä. 

– Käytämme mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja, otamme hukkamateriaalin talteen ja uusiokäytämme tai kierrätämme, hyödynnämme tuotantokoneista tulevaa lämpöä tehtaiden lämmityksessä ja optimoimme logistiikkaa. Lisäksi monilla tehtailla on nykyään aurinkopaneelit tuottamassa sähköä, Pispa luettelee.

Useat yritykset ovat löytäneet arvojensa mukaiset pakkaukset

Juuremme ovat syvällä Suomen luonnossa ja lapsuuden metsäretkissä. Arvomme on vahvasti ympäristöä kunnioittavia! Siitä syystä pakkaamme luonnonmateriaaleista valmistetut tuotteemme hiilineutraaleihin pakkaustarvikkeisiin yhteistyössä Pakkaa.fi:n kanssa. Pyry Alamäki / Aarni

Meille on ensisijaisen tärkeää tarjota kotimaisessa luonnonkosmetiikan verkkokaupassamme vastuullista, luonnon raaka-aineista valmistettua kosmetiikkaa. Kotimaisen Pakkaa.fi:n päästökompensoidut pakkaukset tukevat näitä arvoja. Kati Partanen / Twistbe

Lisätietoja päästökompensoinnista ja yrityksistä, jotka ovat valinneet Co2-kompensoidut pakkaukset: https://www.pakkaa.fi/vastuullisuus/pakkausten-co2-kompensointi/

Voiko ekologinen valinta olla yritykselle kannattava investointi?

Tämän kesän lämpöaallot ja metsäpalot Euroopassa sekä ääriolosuhteiden yleistyminen eri puolilla maailmaa ovat konkreettisia osoituksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

– Meillä on kiire pysäyttää maapallon lämpeneminen. Yksittäisen kuluttajan ekologiset toimenpiteet ovat toki tärkeitä, mutta paljon suurempi mahdollisuus muutokseen on yritysten valinnoissa. Yritysten kannalta on oleellista, että kuluttajat toivovat niiltä jo nyt aidosti vastuullisia ratkaisuja, joita yritysten pitäisi pystyä tarjoamaan.   

Pispa toivoo, että yritykset havahtuisivat siihen, ettei hiilijalanjälkeen panostaminen ole pelkkä velvollisuus vaan myös suuri mahdollisuus.

– Pakkauksella on suuri vaikutus kuluttajan ostopäätökseen. Kun jo itse pakkaus viestii yrityksen vastuullisuudesta, syntyy positiivinen mielikuva, joka voi saada aikaan myynnin kasvua. Ekologinen valinta voi siis aidosti olla pakollisen kulun sijaan kannattava investointi. Yrityksiä tällaiset investoinnit motivoivat tehokkaammin kuin pakolliset kulut. Näen todellisen mahdollisuuden muutokseen siinä, että yritykset omaksuvat ekologisuuden kannattavana strategisena valintana.