Työkone
Suomi on menossa hyvää kyytiä eteenpäin ympäristöasioissa, mutta yrityksille pitäisi antaa enemmän tilaa omille innovaatioille. Tilaajalta toivoisi tässä maalaisjärkeä. Elämme kuitenkin hyvin reguloidussa ja suunnitelmallisessa yhteiskunnassa.
Uutiset

Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimuksessa ovat kaupungeista mukana Espoo, Helsinki, Turku ja Vantaa

Työmailla käytetään vielä polttomoottorikäyttöisiä työkoneita, joista aiheutuu sekä hiilidioksidipäästöjä että lähipäästöjä. Siirtyminen vähäpäästöisiin työkoneisiin on kuitenkin jo käynnissä. Päästöjen vähentämiseksi on keskeistä myös käyttää koneita ja laitteita oikein.

– Taloudellisella ajotavalla ja työkoneiden oikealla käytöllä on kaikista suurin merkitys päästöjen vähentämisessä. Jos se kone jää vartin kahvitauon ajaksi käyntiin jauhamaan päästöjä aamulla ja illalla, niin se tekee vuodessa jo kuukauden ylimääräistä käyntiaikaa, polttoainekulutusta ja lähipäästöjä, varatoimitusjohtaja Henrik Bos viher- ja maarakennuksen VRJ Group -yhtiöstä Bos painottaa Luuppi-podcastin haastattelussa.

Kunnat ja kaupungit muutoksen vetureina

Päästöjen vähentämiseen sitoutuneet kaupungit vauhdittavat siirtymistä vähäpäästöisiin työkoneisiin. Taustalla ovat vapaaehtoiset green deal -sopimukset valtion ja elinkeinoelämän välillä. Vähäpäästöisten koneiden saatavuus markkinoilla on niin ikään parantunut.

– Julkisen sektorin hankinnoilla on vähäpäästöisiin koneisiin siirtymisessä iso rooli, toteaa talousjohtaja Anssi Törmälä konevuokraamo Vatupassista Luuppi-keskustelussa.

Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimuksessa ovat kaupungeista mukana Espoo, Helsinki, Turku ja Vantaa. Myös Senaatti-kiinteistöt on mukana sopimuksessa.

– Kriteerit erilaisissa kaupunkihankkeissa ovat nykyään aika kovat. Tietyt kaupungit ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä urakoinnissakin aika radikaalisti, toteaa Bos.

Molempien haastateltavien mielestä vähäpäästöisten koneiden ja laitteiden saatavuus on viime aikoina parantunut.

– Esimerkiksi kuormaajissa ja pienissä kaivinkoneissa alkaa jo löytyä hyvin täyssähköisiä malleja, ja niiden myynti on kasvanut ja saatavuus parantunut, Törmälä toteaa.

– Alan kehitys on tällä hetkellä huimaa. Nyt on selkeästi nähtävissä, että korona ja muut kriisit eivät pysäyttäneet tuotekehitystä vaan päinvastoin jopa lisäsivät sitä. Tänä päivänä alkaa tosiaan olla vaihtoehtoja, Bos sanoo.

Koulutus on muutoksen keskiössä

Törmälän mukaan koneiden oikeaan käyttöön on koulutettava, jotta päästöt pysyvät pienenä. Samoin siihen minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa. Motivan ympäristöministeriön rahoituksella tuottama Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutus tarjoaa tähän suoraan ratkaisun.

– Työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhdeksän prosenttia taakanjakosektorin päästöistä. Myös työkonesektorilla on tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Työkoneiden päästöjä pyritään vähentämään useilla keinoilla. Green dealit ja näihin liittyvä koulutuskokonaisuus muodostavat osan tätä keinovalikoimaa, toteaa erityisasiantuntija Hanne Siikavirta ympäristöministeriöstä.

Yhteistyöllä asiat edistyvät – vastuullisuus on kilpailuetu, mutta yritysten innovaatioille annettava tilaa

OP Suuryritystutkimuksen 2022 vastaajayrityksistä peräti 97 prosenttia pitää vastuullisuuteen liittyviä tekoja kasvavana kilpailuedun lähteenä. Isot yritykset ovat valmiina, mutta pienemmät yritykset tarvitsevat vielä tukea. Vastuullista toimintaa on jo se, kun valitaan oikea kone oikeaan paikkaan. Korjaaminen ja vuokraaminen ovat vahva osa kiertotaloutta, samoin työkoneen elinkaaren käyttäminen tehokkaasti.

– Suomi on menossa hyvää kyytiä eteenpäin, mutta yrityksille pitäisi antaa enemmän tilaa omille innovaatioille. Tilaajalta toivoisi tässä maalaisjärkeä. Elämme kuitenkin hyvin reguloidussa ja suunnitelmallisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi uudet urakointimallit, kuten allianssit, ovat hyvä esimerkki siitä, miten asiat kehittyvät yhteistyössä, Bos lisää.

– Riittävän suuret yritykset menevät asioissa eteenpäin isoin harppauksin, mutta miten saataisiin tuettua pieniä yrityksiä? Sitä pitäisi miettiä yhteisesti. Väitän että yrityksillä on tahtotila mennä ympäristöasioissa eteenpäin. Ne ovat yrityksille hyvä mahdollisuus liiketoiminnan kehittämiseen ja sitä kautta vastuullisuuteen, Törmälä sanoo.

– Saatavuushaasteet voivat hidastaa konekannan uusiutumista, mutta tuotekehitystyö on edennyt siitä huolimatta konevalmistajilla vauhdikkaasti. Uudet hybridiratkaisut, käyttövoimat ja monimoottorijärjestelmät sekä uudet polttoaineet ovat tuotekehityksen ajureina, toteaa johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro Teknisen Kaupan Liitosta.

Ala-Hiiron mielestä julkisissa hankinnoissa ei vielä tarpeeksi huomioida vähäpäästöisyyttä, vaan edetään liian usein hinta edellä, vaikka kiinnostus vähäpäästöisyyteen onkin suuri.

– Vastuullisen ostamisen osaamista on kehitettävä julkisella puolella. Teknisen Kaupan Liitto osallistuu Motivan toteuttaman ja ympäristöministeriön rahoittaman koulutuspaketin päivittämiseen ja täydentämiseen siten, että se tukee entistä paremmin työkonealan ja päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimusten toimeenpanoa, Ala-Hiiro sanoo.

Luuppi-podcastissa työkonepäästöjen problematiikkaan pureutuvat edelläkävijäyritysten edustajat Bos ja Törmälä. Kuuntele podcast Spotifyissa (noin 30 min.)

Tutustu Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutukseen (Motiva, Ilmainen)

Vastaa Vähäpäästöisten työkoneiden käyttö ja saatavuus -kyselyyn