Mediatutkimus
Tarkoituksena on tutkia erityisesti, miten viihteellistyminen on vaikuttanut yhteiskunnan normeihin, arvokäsityksiin ja valtarakenteisiin.
Uutiset

Osallistu kyselyyn: Miten suhtaudut median viihteellistymiseen?

Synkkä leikki – mediakriittisyys viihteellistyvässä yhteiskunnassa -kyselyllä halutaan selvittää kuluttajien suhtautumista median viihteellistymiseen.

Turun yliopiston Pori Laboratory of Play (PLoP) -työryhmä on julkaissut 10.10.2022 sähköisen kyselyn, jossa selvitetään kuluttajien suhtautumista median viihteellistymiseen. 

Osallistu kyselyyn tästä linkistä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Kysely on auki 14.11.2022 asti.

Vastaukset käsitellään nimettöminä ja hankkeen piirissä tehdyistä julkaisuista ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Kyselyssä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Tulokset raportoidaan tutkimuksissa, esityksissä sekä mediassa.

Kysely on osa Suomen Kulttuurirahaston, Satakunnan maakuntarahaston rahoittamaa Dark Play – synkkä leikki -kärkihanketta, jossa tarkastellaan suomalaisen nyky-yhteiskunnan viihteellistymisen muotoja. Tarkoituksena on tutkia erityisesti, miten viihteellistyminen on vaikuttanut yhteiskunnan normeihin, arvokäsityksiin ja valtarakenteisiin.

Hanke toteutetaan Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa.