Useampi kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta suuryrityksestä kertoo rekrytoinnin vaikeutuneen viimeisen vuoden aikana. Rekrytointikriteereitä on jouduttu työntekijöiden saamiseksi madaltamaan yli neljänneksessä yrityksistä.
Uutiset

Osaajapula hidastaa investointeja joka kolmannessa suuryrityksessä – neljännes joutunut madaltamaan rekrytointikriteereitä saadakseen palkattua työntekijöitä

Useampi kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta suuryrityksestä kertoo rekrytoinnin vaikeutuneen viimeisen vuoden aikana. Rekrytointikriteereitä on jouduttu työntekijöiden saamiseksi madaltamaan yli neljänneksessä yrityksistä. Yritykset pyrkivät houkuttelemaan osaajia lisäämällä sitouttamiseen liittyviä keinoja.

Useampi kuin kuusi kymmenestä suuresta suomalaisyrityksestä kertoo, että rekrytointi on vaikeutunut viimeisen vuoden aikana osaajapulan vuoksi. Rekrytointihaasteet korostuvat erityisesti palvelualoilla. Tulokset selviävät OP:n Yrityspulssi-tutkimuksesta.

Suurista yrityksistä 27 prosenttia raportoi joutuneensa madaltamaan kriteereitä rekrytoinnissa saadakseen palkattua työntekijöitä. Rekrytointiongelmat kohdistuvat erityisesti asiantuntijatehtäviin ja suorittavan työn tehtäviin.

– Suuret yritykset painivat osaajapulan kanssa ja peräänkuuluttavat työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista. Ulkomaisen työvoiman hankinta nähdään ratkaisuna monella alalla. Palvelualoilla on vajausta tekijöissä, kun taas esimerkiksi tietoliikennealalla kiihtyy puute erikoisosaajista. Myös vihreä siirtymä tulee vaatimaan Suomelta paljon uutta osaamista, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Suurista yrityksistä kolmannes kertoo, että osaajapula tulee hidastamaan yrityksen investointeja vuonna 2023.

– Investointien hidastumisen voidaan nähdä korostuvan erityisesti palvelualoilla. On vaikea investoida, ellei ole tekijöitä. Hyvä uutinen kuitenkin on, että lähes puolet kyselytutkimukseemme vastanneista suuryrityksistä kertoo, ettei osaajapulalla ole hidastavaa vaikutusta investointeihin, Keitaanniemi sanoo.

Peräti 77 prosenttia yrityksistä raportoi lisänneensä työntekijäpitoon ja sitouttamiseen liittyviä keinoja viimeisen vuoden aikana. Suhteellisen uutena keinona yritykset mainitsivat hybridityön mahdollistamisen.

– Työntekijäpitoon ja sitouttamiseen liittyvistä keinoista mainittiin erityisesti suoritukseen liittyvä palkitseminen, hybridityön mahdollistaminen, koulutuksen tarjoaminen ja työsuhde-edut. Hybridityön mahdollisuus on melko uusi sitouttamisen keino, mutta nykypäivänä hyvin tärkeä kriteeri työtä etsiville asiantuntijoille, Keitaanniemi sanoo.