Positiivinen vuorovaikutus, keskinäinen tuki, yhteinen ideointi ja tiedonmuodostus sekä yhdessä luodut toimintatavat ja pelisäännöt luovat etenkin psykologista turvallisuutta.
Uutiset

Onko tiimissäsi turvallista – uutta tutkimustietoa ammatillisesta tiimityöstä

Mikä lisää turvallisuutta tiimissä ja miten turvallisuuden kokemusta voi kehittää työyhteisöissä? Tätä tutkittiin Työsuojelurahaston rahoittamassa TIITU-hankkeessa. Tutkimukseen pohjautuva tuore Ammatillinen tiimityö  -julkaisu tarjoaa konkreettisia työkaluja entistä turvallisempien tiimien kehittämiseen.

Haaga-Helian ja Metropolian ammattikorkeakoulujen yhteinen tutkimushanke “TIITU – Tiimit ja turvallisuus” osoitti, että tiimien psykologista, emotionaalista ja fyysistä turvallisuutta lisäävät useat seikat.

Positiivinen vuorovaikutus, keskinäinen tuki, yhteinen ideointi ja tiedonmuodostus sekä yhdessä luodut toimintatavat ja pelisäännöt luovat etenkin psykologista turvallisuutta.

– Tiimin ja kokousten tehtävien kirkastaminen on tärkeää, sillä ne ovat yllättävän usein tiimiläisille epäselviä. Merkille pantavaa on, että jokaisen tiimin kehittämisessä tulisi kuitenkin lähteä tiimikohtaisista tarpeista käsin yleisten suositusten sijaan, kertoo Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkija Eevastiina Gjerstad, joka tekee Haaga-Heliassa soveltavaa tutkimusta tunnetekoälyn, vuorovaikutuksen, ryhmäprosessien ja oppimisen alueilla.

Poimi parhaat vinkit käyttöön omassa työyhteisössäsi

TIITU-tutkimuksessa yhdisteltiin aitojen tiimikokousvideointien vuorovaikutustutkimusta eläytymismenetelmäiseen ja toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan.

Tämä osoittautui toimivaksi menetelmäksi, sillä psykologisesta turvallisuudesta on vain vähän monimenetelmäistä tutkimusta, jossa tutkitaan ja kehitetään samanaikaisesti todellisten tiimien toimintaa.

– Tutkimuksen kytkeminen suoraan todellisiin työelämän tiimeihin paljasti niiden turvallisuuteen liittyviä vahvuuksia ja kipupisteitä, eikä vain niin sanottuja yleisiä listoja tai suosituksia. Luomaamme mallia ja kuvakortteja voidaan käyttää kaikilla aloilla tiimi- ja työyhteisölähtöiseen sekä konkreettiseen kehittämiseen, kiteyttää Gjerstad.

Ammatillinen tiimityö – Uusia näköaloja oppivan ja turvallisemman tiimin kehittämiseen -julkaisu sisältää tiimien kehittämisen tueksi tehdyt kuvakortit, jotka voi ottaa käyttöön omassa työyhteisössä. Julkaisu ja siihen sisältyvät kuvakortit ovat vapaasti saatavilla Haaga-Helian verkkosivuilla.