Johtajan tehtävänä on johtaa vastuualuetta ja vastata erityisesti ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta.
Nimitykset

Okku Kalliokoski Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen E-vastuualueen johtajaksi

Työministeri Tuula Haatainen on nimittänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajan virkaan Okku Kalliokosken ajalle 1.4.2023-31.3.2028.

Kalliokoski on toiminut Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Kalatalouspalvelut -yksikön päällikkönä vuodesta 2020 alkaen. Hän toimii parhaillaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualueen väliaikaisena johtajana. Aiemmin Kalliokoski on työskennellyt erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriössä, lakimiehenä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa sekä päällikkötehtävässä yksityisellä sektorilla. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri ja kauppatieteiden maisteri.

ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Johtajan tehtävänä on johtaa vastuualuetta ja vastata erityisesti ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ELY-keskusten Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen toimialaohjauksesta. E-vastuualueen tehtäväalaan kuuluu muun muassa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan, innovaatioiden ja kansainvälisen liiketoiminnan, maahanmuuton ja kotoutumisen, työmarkkinoiden toimivuuden, osaavan työvoiman saatavuuden, osaamisen ja kulttuurin sekä maaseudun kehittämisen ja kalatalouden edistämisen tehtäviä.

Tehtävään tuli 22 hakemusta.