Duunitorin työnantajakuvakonsultti Marja Vesala kannustaa organisaatioita panostamaan johtamiseen. Kuva: Duunitori / Tommi Haapaniemi
Uutiset

Näistä syistä suomalaiset irtisanoutuvat – asiantuntija varoittaa: ”Tulee kalliiksi”

Työnhakijat kertovat Duunitorin tuoreessa tutkimuksessa, miksi ovat irtisanoutuneet. Asiantuntija avaa, mistä miesten ja naisten väliset erot johtuvat sekä mitä työnantajien on syytä tehdä.

Pettymys johtamiseen on naisten yleisin ja miesten yksi yleisimmistä syistä irtisanoutua, selviää työnhakupalvelu Duunitorin tuoreesta työnhakijatutkimuksesta.

”Huono johtaminen saa työntekijän nostamaan kytkintä aiempaa herkemmin”, kertoo Duunitorin työnantajakuvakonsultti Marja Vesala.

Johtamiseen on Vesalan mukaan syytä panostaa, sillä retuperällä oleva esihenkilötyö vaikuttaa negatiivisesti myös organisaation liiketoimintaan.

”Huono johtaminen tulee kalliiksi. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn heikentyminen, mainehaitta sekä lähtijöiden korvaamisen vuoksi kasvaneet rekrytointikustannukset romuttavat liiketoiminnan tulosta.”

Vesala kannustaa organisaatioita pohtimaan, onko esihenkilöiksi nimitettävillä aito kiinnostus ihmisten johtamiseen ja miten heidän onnistumistaan voi tukea parhaiten.

”Hyvä johtaminen on kriittinen kilpailutekijä. Se on yksi tehokkaimmista tavoista erottautua kilpailijoista sekä lisätä työnantajan pito- ja vetovoimaa.”

Naisten yleisimmät syyt irtisanoutua

1. Pettymys johtamiseen

2. Huono ilmapiiri

3. Liian kuormittava työ

Irtisanoutuneista naisvastaajista 44 prosenttia kertoi lähteneensä työpaikasta huonon johtamisen takia. Huonon työilmapiirin nosti esille 38 prosenttia ja kuormittavan työn mainitsi 33 prosenttia vastaajista.

Vesalan mukaan Työnhaku Suomessa 2023 -tutkimuksessa paljastuneet syyt heijastavat erityisesti naisvaltaisten alojen todellisuutta.

”Huono johtaminen heikentää ilmapiiriä ja vaikuttaa niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen, jolloin työstä tulee entistä kuormittavampaa. Lähteminen voi olla ainoa tapa suojella omaa työkykyä.”

Miesten yleisimmät syyt irtisanoutua

1. Vaihtelunhalu

2. Pettymys johtamiseen

3. Tyytymättömyys palkkaan

Irtisanoutuneista miesvastaajista 32 prosenttia hyvästeli työpaikkansa, koska kaipasi vaihtelua. Huonon johtamisen ja palkan takia irtisanoutui 28 prosenttia.

Pettymys johtamiseen on mukana sekä miesten että naisten yleisimmissä syissä, mutta muuten listat poikkeavat toisistaan.

”Ilmapiiri ja työn kuormittavuus eivät korostu miesvaltaisilla aloilla samalla tavalla. Miehet eivät myöskään näytä reagoivan niihin yhtä herkästi kuin naiset”, Vesala sanoo.

Sen sijaan he näyttävät kaipaavan muutosta työarkeen ja palkkaukseen.

”Miesten palkkatoivomukset ovat tutkitusti naisten toiveita suuremmat jo valmistumisen jälkeen, ja he käyvät naisia aktiivisemmin palkkakeskusteluja. Todennäköisesti miehet ovat myös rohkeampia pyytämään palkankorotusta ja vaihtamaan työpaikkaa, jos se ei toteudu.” 

Moni irtisanoutuu ilman tietoa uudesta työpaikasta

Irtisanoutuneista naisista 32 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia jäi etsimään uutta työtä. Vesala uskoo, että syitä tyhjän päälle jättäytymiselle on monia.

”Jos töissä voi pahoin esimerkiksi kehnon johtamisen tai ilmapiirin vuoksi, irtisanoutuminen saattaa olla ainoa mahdollisuus. Moni naisvaltainen ala kärsii pahasta työvoimapulasta, joten lähtijä voi myös ajatella löytävänsä uuden työn suhteellisen helposti.”

”Miesten suurin syy lähtemiseen oli vaihtelunhalu. Silloin ei ehkä ole niin kova kiire lähteä, että haluaisi hypätä tyhjän päälle. Tilanne on akuutimpi, jos työssä joutuu kärsimään huonosta ilmapiiristä.”

Tutustu myös aiemmin julkaistuihin Työnhaku Suomessa 2023 -tutkimuksen tiedotteisiin:

Vain harva hyödyntää tekoälyä työnhaussa – lue asiantuntijan vinkit hakijoilleTyönhakijat kertovat: nämä 5 asiaa ovat usein pielessä rekrytoinnissa