Ansiopäivärahan voi menettää monesta syystä, ja tuore lakimuutos toi yhden perusteen lisää.
Uutiset

Näistä syistä menetät ansiopäivärahan

Ansiopäivärahan voi menettää monesta syystä, ja tuore lakimuutos toi yhden perusteen lisää. Suomen suurin ansioturvan maksaja YTK Työttömyyskassa selvitti, mistä syistä ansiopäivärahahakemus yleisimmin johtaa kielteiseen päätökseen.

YTK Työttömyyskassa antoi vuoden 2023 aikana yhteensä 338 376 päätöstä. Näistä kielteisiä päätöksiä oli 93 434 kappaletta eli lähes kolmasosa. 

”Kielteisten päätösten suuri suhteellinen osuus johtuu siitä, että esimerkiksi osa-aikatyön tilanteissa hakija voi saada päivärahakauden aikana kymmeniä määräaikaisia kielteisiä päätöksiä, kun kokonaan työtön voi puolestaan päästä koko työttömyysjakson yhdellä myönteisellä päätöksellä”, toteaa YTK Työttömyyskassan erityisasiantuntija Petja Eklund.  

 
Syy nro 1: Sovitellun ansiopäivärahan työaikaraja ylittyy 

Yleisin syy hakemuksen hylkäämiselle on se, että työaika osa-aikatyössä ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

”Käytännössä kyse on siitä, että työtä on tehty niin paljon, että sitä ei voi työttömyysturvan näkökulmasta enää pitää osa-aikatyönä. Vain osa-aikatyön kylkeen voimme maksaa ansiopäivärahaa”, Eklund selventää. 

Asiantuntijan vinkki: Hienoa, että työtä on ollut riittävästi! Kielteinen päätös koskee vain yhtä hakujaksoa. Jos työ vähenee, voit taas saada ansiopäivärahaa. Näin kattava osa-aikatyö kerää uutta työssäoloehtoa ja sen avulla voit jatkossakin pysyä ansioturvan piirissä. Tilanne on siis kokonaisuudessa kohtuullinen, vaikka kielteinen päätös on annettu.  

Syy nro 2: Hakija ei ole ilmoittautunut työnhakijaksi  

Toiseksi yleisin syy päivärahahakemuksen hylkäämiselle on se, että hakija ei ole ilmoittautunut työnhakijaksi. 

”Ansiopäivärahan maksamisen ehtona on aina se, että hakija on ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimaviranomaiselle. Emme voi maksaa ansiopäivärahaa, jos työnhaku ei ole voimassa”, Eklund kertoo. 

Asiantuntijan vinkki: Voit ilmoittautua työnhakijaksi jo ennen töiden päättymistä tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Toimi aina työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaan ja pidä työnhaku voimassa, vaikka olisit lomautettu tai olisit saanut kielteisen päätöksen.

Syy numero 3: Ansiosidonnaisen 400 päivän enimmäisaika on täynnä  

Kolmanneksi yleisin hylkäysperuste on se, että 400 päivän enimmäisaika on täynnä. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiosidonnaista on maksettu maksimiaika.  

”Tämä päätös tulee lopulta kaikille annettavaksi, jos työttömyys pitkittyy. Siksi päätöksen yleisyys ei sinänsä ole yllätys. Sijoitus eniten annettujen kielteisen päätösten listalla on kuitenkin karu, koska se kertoo samalla myös pitkäaikaistyöttömyydestä”, Eklund pohtii. 

Asiantuntijan vinkki: Älä lannistu työnhaussa. Käytä hyödyksesi työvoimaviranomaisen palveluja ja muista, että työttömänä sinulla on monia mahdollisuuksia esimerkiksi opiskella ja sitä kautta löytää uusia polkuja. Jos oikeus ansiopäivärahaan päättyy, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. 

Syy numero 4: Sovitellun ansiopäivärahan enimmäismäärä ylittyy   

Soviteltu ansiopäiväraha ei voi yhdessä työtulon kanssa olla enemmän kuin perustepalkka. Jos hakijan ansiotulo ja ansiopäiväraha yhdessä ovat perustepalkkaa suuremmat, ei ansiopäivärahaa jää maksettavaksi. 

”Säännön tarkoitus on varmistaa, että työnteko olisi aina kannattavampaa kuin työttömyys ja vastaavasti myös kokoaikainen työnteko olisi aina kannattavampaa kuin osa-aikainen työnteko”, Eklund sanoo.  

Asiantuntijan vinkki: Mukavaa kuulla, että töitä on ollut ja rahaakin on tullut. Kielteinen päätös koskee vain yhtä hakujaksoa. Jos työ vähenee, voit taas jatkossa saada ansiopäivärahaa. Näin kattava osa-aikatyö kerää uutta työssäoloehtoa ja sen avulla voit jatkossakin pysyä ansioturvan piirissä. 

Syy numero 5: Työstä eroaminen  

Jos eroaa yli viisi päivää kestävästä työstä ilman pätevää syytä, ei ole oikeutta ansiopäivärahaan 45 päivän ajalta työsuhteen päätymisen jälkeen.  

Asiantuntijan vinkki: Työttömyysturvassa on tiukasti rajattu se, että omaehtoisesti et voi jättäytyä työttömyysetuudelle. Päteviä syitä erota työstä ilman seuraamuksia työttömyysturvassa ovat lähinnä työkyvyttömyyteen liittyvät syyt sekä tilanteet, joissa työnantaja vakavasti rikkoo työsopimuslain mukaisia velvoitteitaan. Jos suunnittelet työsuhteesi päättämistä, ole aina ensin yhteydessä työvoimaviranomaiseen. Heidän kanssaan voit kartoittaa tilanteesi ja löytää ratkaisuvaihtoehtoja. 

Uusi syy: Lomakorvauksen jaksottaminen 

2024 alusta alkaen ansiopäivärahaa ei ole voinut saada ajalta, jota työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus palkkana vastaa. Tämän perusteella YTK Työttömyyskassa on vuoden 2024 aikana antanut jo yli 1000 kielteistä päätöstä. 

”Lomakorvauksesta annettujen kielteisten päätösten määrä vastaa työstä eroamisesta annettujen karenssipäätösten määrää. Näyttää siis siltä, että lomakorvauksesta annettava kielteinen päätös on nousemassa ansiopäivärahan hylkäämisen yleisimpien syiden joukkoon,” Eklund tulkitsee. Asiantuntijan vinkki: Pidä lomat työsuhteen aikana. Jos tämä ei ole mahdollista, varaudu etukäteen siihen, että ansiopäivärahan maksamisen alkaminen siirtyy.