Suomalaiset työnantajat ovat pitkään etsineet keinoja, miten saada etätöihin mukautuneet työntekijät takaisin toimistolle.
Uutiset

Näin suomalaiset saadaan palaamaan takaisin työpaikoille

Suomalaiset työnantajat ovat pitkään etsineet keinoja, miten saada etätöihin mukautuneet työntekijät takaisin toimistolle. Osa pyrkii siihen pakolla, osa on antanut työntekijöille vapaammat kädet.

Kiinteistöasiantuntija JLL on kysynyt asiaa työntekijöiltä itseltään. Tutkimuksen mukaan eniten ihmisiä houkuttelevat toimistolle hyvinvointia lisäävät edut ja palvelut.

Peräti 55 prosenttia suomalaisista kokee, että päivittäinen tuore ja terveellinen ruoka olisi toimivin keino. Lähes puolet (44%) vastaajista toivoi ilmaisia tai tuettuja työmatkoja toimistolle.

Kiinnostavaa on myös, että merkittävää kannatusta sai “hyvinvointia tukevien ja stressiä vähentävien” palveluiden saatavuus.

JLL:n johtajan Tomi Tiaisen mukaan tutkimus kertoo suomalaisten muuttuneesta suhtautumisesta toimistoon.

“Toimiston toivotaan olevan osa hyvää elämää. Työnantajien kannattaakin pohtia, miten he voivat luoda ympäristön, jossa työntekijät voivat hyvin niin toimistolla kuin etätöissä”, Tiainen sanoo.

Toimistot voisivat tukea työn tekemistä paremmin. Tutkimuksen mukaan 28% vastaajista on tyytymättömiä siihen, miten toimisto tukee työn tekemistä. JLL:n arkkitehdin Eeva Lahden mukaan toimiston olosuhteita kohentaisivat eniten keskittymistä tukevat tilat, yhteisölliset tilat ja luonnon tuominen sisätilohin.

Henkilöstön tyytyväisyys on tärkeää, sillä tutkimuksen mukaan jopa 25% vastaajista harkitsee työnantajan vaihtamista vuoden sisällä.

Tutkimuksen toteutti marraskuussa 2022 markkinatutkimusyhtiö Bilendi. Siihen vastasi 800 suomalaista.

Suomalaiset toivovat lisää tukea etätöihin 

Suomalaiset viettävät etätöissä keskimäärin 2,1 työpäivää viikossa, mutta eivät ole tyytyväisiä etätyön ympäristöön.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat työnantajiltaan enemmän tukea etätyön arkeen. Peräti 76% suomalaisista toivoisi apua teknisissä laitteissa, mutta vain kolmannes saa sitä.

Yli puolet (55%) toivoisi saavansa taloudellista tukea etätyön kuluihin. Se ei ole suomalaisilla työnantajilla tapana, sillä vain 7% vastaajista kertoi saavansa sitä.

Myös etätyössä tarvittavat ergonomiset pöydät ja tuolit ovat suomalaisten toivelistalla. JLL:n Tiaisen mukaan ristiriitaa ehkä selittää suomalaisten yritysten halu nähdä, mitkä etätyökokeilut ovat tulleet jäädäkseen.

Hän kehottaa yrityksiä luomaan vision omasta tulevaisuuden työympäristöstään.

“Tutkimus osoittaa hybridityön muodostuneen jo pysyväksi osaksi suomalaista työelämää. Yritysten kannattaa nyt kuunnella henkilöstöä ja etsiä hybridityötä tukevia johtamisen ja työn tekemisen tapoja”.

Lisätiedot:

Tomi Tiainen, Head of development and design, JLL, tomi.tiainen@jll.com, 050

344 0986.

Eeva Lahti, arkkitehti, JLL, eeva.lahti@jll.com, 050 533 0340.