Yrittäjät ovat hakeneet apua Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelusta
Uutiset

Moni konkurssi voitaisiin estää varhaisella puuttumisella

Yrittäjä voi korjata vaikean taloustilanteen myös kevyillä toimilla. Tärkeää on, että toimiin ryhdytään ajoissa.

Konkurssien ja velkajärjestelyjen määrät nousseet

Konkurssien määrä oli tammi–kesäkuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna 21,3 prosentin kasvussa. Tänä vuonna on aloitettu myös viime vuotta enemmän yrityssaneerauksia. Konkurssi tai yrityssaneeraus eivät kuitenkaan sovi kaikille yrityksille. Yrittäjiä hakeutuu myös velkajärjestelyyn. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakea velkajärjestelyä sekä yritystoiminnan että yksityistalouden velkoihin. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä on noussut edellisvuodesta. Elinkeinonharjoittajien velkajärjestelyiden määrä on tähän saakka ollut vähäinen, mutta odotettavissa on hakemusmäärien kasvaminen tulevaisuudessa. Viime vuosien lakimuutosten myötä elinkeinonharjoittajan mahdollisuutta päästä velkajärjestelyyn on helpotettu.

Yrittäjät ovat hakeneet apua Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelusta

Tilanne on näkynyt myös Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelussa, johon on tullut yhteydenottoja enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Heinäkuun loppuun mennessä palveluun on tullut noin 2200 yhteydenottoa, joista osa on koskenut yrityksen lopettamista tai konkurssia. Kysyntään on pystytty vastaamaan ja yli puolessa tapauksista puhelinneuvonta riittää. Jos suuremmalle avulle on tarve, neuvontapalvelusta voidaan ohjata yrittäjä oikean palvelun piiriin. Esimerkiksi suuressa osassa Suomea toimivat Yrittäjän talousavun alueelliset tukipalvelut tarjoavat mahdollisuuden kasvokkaiseen tukeen.

Moni konkurssi voitaisiin estää

Yrityksen ajautuminen konkurssiin on mahdollista estää tarttumalla toimeen ajoissa: ”yrittäjä voi korjata vaikean taloustilanteen myös yrityssaneerausta ja velkajärjestelyä kevyemmillä toimilla. Tärkeää on, että toimiin ryhdytään ajoissa. On mahdollista tehdä maksujärjestelyjä, säästötoimia tai esimerkiksi parantaa markkinointia. Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelussa käydään yrittäjän tilanne läpi asiantuntijan kanssa ja yrittäjä saa tilanteeseen sopivat toimintaohjeet. Mitä aikaisemmin ottaa yhteyttä, sitä enemmän on mahdollisuuksia korjata tilanne ja pelastaa yritys”, sanoo Jari Leskinen, Yrittäjän talousapu -palvelusta vastaava TE-asiakaspalvelukeskuksen kehityspäällikkö.

Talousosaamiseen panostetaan

Yrittäjien tilannetta on pyritty parantamaan viime hallituskaudella tekemällä useita muutoksia yrityssaneerausta ja velkajärjestelyä koskeviin lakeihin. Uudessa hallitusohjelmassa tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman talousosaavin kansa. Hallitusohjelmassa vahvistetaan myös taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Yrittäjän talousapu -palvelu tekee vaikuttamistyötä yrittäjien talousosaamisen hyväksi osana EU:n laajuista Early Warning Europe -verkostoa.

Yrittäjän talousapu palvelee

  • suomeksi ma–pe klo 9–16.15 numerossa 0295 024 880 (pvm/mpm)
  • ruotsiksi to klo 9–16.15 numerossa 0295 024 881 (pvm/mpm)
  • englanniksi ma–pe klo 9–16.15 numerossa 0295 024 882 (pvm/mpm)
  • yrittajantalousapu.fi

Yrittäjän talousapua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen TE-asiakaspalvelukeskus. Palvelua kehitetään osana EU:n laajuista Early Warning -toimintamallia.