Paraneeko tuottavuus etänä?
Uutiset

Miten etätyötä ja hybridityöskentelyä tulisi johtaa? Vai tarvitseeko sitä johtaa?

Castellumin teettämä pohjoismainen Tulevaisuuden työelämä 2023 -tutkimus selvitti, mitä mieltä toimistotyöntekijät ovat lähityöstä, etätyöstä ja työympäristön houkuttelevuudesta. Tutkimusraportti kertoo faktoista ja oivalluksista, mitkä asiat ovat eri ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville työntekijöille tärkeitä ja miten onnistutaan luomaan houkutteleva työpaikka. Tässä tutkimuksen tuloksia etätyölinjausten osalta.

Etätyöohjeistus – onko kaikilla työntekijöillä samat säännöt?

Kaikilla yrityksillä on yleensä jonkinlainen etätyöohjeistus – ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, että kaikki työntekijät ovat saaneet samat säännöt noudatettavakseen. Tyypillisesti sääntöjä sovelletaan joko yritys- tai osastotasolla. Kyselytulokset ovat suunnilleen samanlaiset eri maiden, sukupuolten ja ikäryhmien kesken. Johtajat ovat yliedustettuina vastaajissa, jotka haluavat päättää itse. Jos työntekijä saa päättää itse, hän valitsee hyvin todennäköisesti etätyön.

Kysyimme Hitachi High-Tech Analytical Science:n HR johtaja Pirjo Remekseltä, miten etätyötä tai hybridityöskentelyä tulisi johtaa?

Olemme ihmisinä ja työntekijöinä kovin erilaisia. Toiset eivät ole kyvykkäitä tekemään töitä yksin, osa taas kaipaa tiimiä ja ihmisiä ympärilleen. Tämän vuoksi ihmisiä tulee ehdottomasti johtaa ja pitää olla raamit työskentelylle, riippumatta siitä missä fyysisessä lokaatiossa työskennellään. Mielestäni sosiaalinen ympäristö on tärkeä jo työhyvinvoinnin kannalta, sillä joillakin voi olla haastavia tilanteita kotona, jolloin työpaikasta saattaa muodostua jopa pakopaikka.

Hitachi High Techissä emme ole määrittäneet erityistä ohjeistusta etätyöskentelylle vaan jatkamme samalla mallilla kuin ennen pandemia-aikaa. Tehtävissä, joissa on mahdollista tehdä etätöitä, niitä saa tehdä, kunhan sopii asiasta esihenkilön kanssa. Suomen toimipaikassa on aina ollut mielettömän hyvä työilmapiiri ja yhteishenki, jolla on iso merkitys työviihtyvyyteen ja halukkuuteen tulla toimistolle.

Kommunikaatio ja kuuntelu on toimintamme keskiössä

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki eivät toki synny itsestään, vaan sitäkin tulee johtaa. Teimme ison muutoksen kymmenisen vuotta sitten, jolloin muutimme tapaa kommunikoida ja aloimme jakamaan tietoa avoimemmin yli tiimirajojen. Innostamme henkilökuntaa kertomalla säännöllisesti, miten pääsemme yhteiseen visioomme ja mitä yhtiössä tapahtuu. Noudatamme toimistossamme avoimien ovien politiikka, jolloin kollegoita ja esihenkilöitä on helppo ja lupa lähestyä.

Kommunikaatioon liittyy oleellisena osana kuuntelu – kuuntelemme herkällä korvalla mitä henkilöstömme ajattelee, jaamme tietoa ja tulevaisuudensuunnitelmia yli tiimirajojen.

Esimiesten tuki

Kannustamme esihenkilöitä puuttumaan epäkohtiin mahdollisimman nopeasti. Leadership Support Program -ohjelmassamme kutsumme HHA:n kaikki esihenkilöt globaalisti yhteen säännöllisin väliajoin. Käsittelemme, miten kukin huolehtii omasta jaksamisestaan ja minkälaisista merkeistä omissa johdettavissa tulisi huolestua. Tärkeää on myös vertaistuki ja dialogi esihenkilöstön kesken.

Toimistolla työskennellään lähes 100 %:sti

Espoon toimipisteessämme lähes kaikki työskentelevät suurimman osan viikosta toimistolla. Emme ole muodostaneet ohjeistuksia, että olisi pakko tulla toimistolle, ja tästä huolimatta henkilökunta haluaa tulla toimistolle. Uskoisin, että suurin syy on se positiivinen pöhinä, kohtaamiset työkavereiden kesken sekä hyvä yhteishenki.

Meillä on tärkeää myös, että pystymme tarjoamaan oheispalveluja, kuten hyvän ravintolan ja muut palvelut toimistokiinteistössä. Toimitilojen tulee vastata tarkoitusta ja peruspalvelut hyvin saatavilla.

Paraneeko tuottavuus etänä?

Katsoisin, että olemme ihmisinä erilaisia ja he pärjäävät, ketkä osaavat tehdä töitä yksin.Koronan aikana meille tuli vastaan tilanteita, joissa ihmisillä hämärtyi työpäivän prioriteetit. Osa ajattelee olevansa hyvinkin itseohjautuvia, mutta käytäntö ei välttämättä ole sitä.

Johtamistyössäkään ei toimi vapaa kasvatus

Kokonaisvaltainen ihmisten johtaminen ja kuunteleminen on kaiken a ja o. Kuunnellaan ja sitä kautta ymmärretään paremmin muita ja miksi he käyttäytyvät kuten käyttäytyvät.   Hitachissa meidän ei ole tarvinnut erityisesti houkutella ihmisiä toimistolle, vaan kaikki perustuu johtamismalliimme. Ihmisten johtaminen vaatii tarkkaa sosiaalista silmää, herkkää korvaa sekä hyvää ihmistuntemusta. Pitää olla rajat, joista pidetään kiinni sekä avoin, keskusteleva ja kuunteleva ilmapiiri. Näin pystymme varmistamaan, että ihmisillä on asiat hyvin ja he viihtyvät työssään, päättää Remes.

Castellumin tutkimusraportti sekä webinaaritallenne löytyvät täältä.