- Olemme sitoutuneet kehittymään ja kehittämään koko verkostoa entisestään, perustana suomalainen tietotaito ja innovatiivinen ajattelutapamme. Vihreä siirtymä on yhteinen mahdollisuutemme muuttaa nämä vahvuudet kilpailueduksi, sanoo Tim Meyer, Turku Meyerin toimitusjohtaja (vas.). Vieressä elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä Royal Caribbean Groupin toimitusjohtaja Jason Liberty.
Uutiset

Meyer Turku: Uusi ja tärkeä askel koko merenkulkualalle

Turussa 13.12.2022 allekirjoitetulla yhteistyöjulistuksella kehitetään kestävää merenkulkua ja laivanrakennusta sekä vahvistetaan suomalaista meriklusteria. Yhteistyöjulistuksen allekirjoittivat Meyer Turku Oy, Royal Caribbean Group sekä Suomen hallitus, jota edustaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Meriteollisuuden, satamien ja varustamoiden muodostama meriklusteri työllistää ja luo hyvinvointia koko Suomessa. Alalla toimii noin 1800 yritystä, jotka työllistävät suoraan yli 40 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on 11,7 miljardia euroa.

Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer kuvailee julkilausumaa:

– Tämä on uusi ja tärkeä askel koko merenkulkualalle. Olemme sitoutuneet kehittymään ja kehittämään koko verkostoa entisestään, perustana suomalainen tietotaito ja innovatiivinen ajattelutapamme. Telakkana olemme ylpeitä voidessamme viedä tätä työtä eteenpäin, ja vihreä siirtymä on yhteinen mahdollisuutemme muuttaa nämä vahvuudet kilpailueduksi. Se vaatii pitkäjänteistä sitoutumista, joka on yksi perusarvoistamme perheyrityksenä.

– Olemme suomalaisten kumppaniemme kanssa toimittaneet aikamme vaikuttavimpia ja vastuullisimpia aluksia, mukaan lukien uusimman aluksemme, Icon of the Seas, sanoo Royal Caribbean Groupin toimitusjohtaja Jason Liberty.

– Uusi kumppanuus luo pohjan tuleville innovaatioille ja antaa meille ja meriteollisuudelle mahdollisuuden jatkaa kestävää kehitystä korkeimmalla tasolla.

– Merenkulussa on alkamassa suuri muutos, jossa kiristyvä päästösääntely ja kuluttajien vaatimus hiilineutraalisuudesta ovat vahvoja ajureita. Tuohon kysyntään vastaaminen edellyttää uudistusta siihen, miten tulevaisuuden alukset suunnitellaan, rakennetaan ja miten niitä operoidaan. Haaste tarjoaa suomalaiselle meriteollisuudelle merkittäviä mahdollisuuksia globaaliin edelläkävijyyteen sekä uusien teknologioiden ja tuotteiden markkinoille saattamiseen. TEM:n roolina on toimia suomalaisen yritysrahoitussektorin mahdollistajana ja kannustaa yrityksiä uudistumaan sekä tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta, kommentoi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Yhteistyön keinoja ja tavoitteita ovat:

  • Meyer Turun, Royal Caribbean Groupin ja meriklusterin innovoinnin vahvistaminen. Tässä apuna on Business Finlandin rahoitus.
  • Verkostoitumisen tukeminen taloudellisten haasteiden hillitsemiseksi, uusien ratkaisujen kehittämiseksi ja meriteollisuuden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden turvaamiseksi.
  • Tiekartan laatiminen ilmastoneutraalien alusten tuotannolle Suomessa. Tiekartta on osa meriteollisuuden vihreää siirtymää.
  • Ilmastoneutraalin aluksen digitaalisen demonstraation kokoaminen osana työ- ja elinkeinoministeriön kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelmaa.
  • Uusien kestävien innovaatioiden ja teknologioiden pilotointi ja testaus Royal Caribbean Groupin aluksissa
  • Tiekartan mukaisten ilmastoneutraalien alusten rakentaminen Turussa.

Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman kautta rahoitusta ja tukea yhteistyöhön

TEM:n koordinoiman kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on varmistaa työ- ja elinkeinoministeriön alaisen yritysrahoitusjärjestelmän kattavuus ja kilpailukyky.

Business Finland, Business Finland Venture Capital, Finnvera, Teollisuussijoitus sekä EU:n rahoituselementit tarjoavat tässä toimivat ratkaisut.

– Business Finland on varautunut rahoittamaan meriliikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista tukevien veturihankkeiden ympärille rakentuvia innovaatioverkostoja. Suuruusluokkana on 50 miljoonaa euroa per veturihanke, joten kannustan kaikkia alan toimijoita yhdistämään voimansa Meyer Turun ja Royal Caribbean Groupin kanssa, painottaa ministeri Lintilä.

– Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma on erinomainen hanke, joka liittyy kestävää kehitystä tukevaan liiketoimintaan ja digitaalisen murroksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Olemme sitoutuneet meriteollisuuden uudistumiseen, jota Meyer-veturi sekä sen ympärille muodostuva ekosysteemi todentavat. Me Business Finlandissa haluamme tehdä Suomesta maailman toimivinta innovaatioympäristöä, jossa kaikenkokoiset yritykset investoivat tulevaisuuteen, toteaa pääjohtaja Nina Kopola Business Finlandista.