Metso on allekirjoittanut sopimuksen yksityisomistuksessa olevan suomalaisen konepaja- ja suunnitteluyhtiö Ab A. Häggblom Oy:n ostamisesta.
Uutiset

Metso ostaa Häggblomin laajentaakseen lastaus- ja kuljetustuotevalikoimaansa

Metso on allekirjoittanut sopimuksen yksityisomistuksessa olevan suomalaisen konepaja- ja suunnitteluyhtiö Ab A. Häggblom Oy:n ostamisesta. Yhtiön keskeiseen tuotevalikoimaan kuuluvat kaivoskuorma-autojen kuormalavat ja kauhat. Häggblomin palveluvalikoimaan kuuluvat myös kaivoskuorma-autojen lavojen ja kauhojen kulutusosat ja kunnostukset sekä niihin liittyvät huoltopalvelut. Häggblom on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Metson kanssa kaivoskuorma-autojen lavojen valmistajana.

Yrityskauppa laajentaa Metson kokonaisvaltaisten lastaus- ja kuljetusratkaisujen tuotevalikoimaa  ja vahvistaa yhtiön asemaa jälkimarkkinoilla. Metson tavoitteena on myös hyödyntää Häggblomin suunnittelu- ja valmistusosaamista muiden alueellisten ja maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa.   

“Lastaus- ja kuljetusratkaisut ovat kasvavaa liiketoimintaa ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää asiakaspalvelukykyämme. Häggblomin tuotevalikoima, suunnittelu- ja valmistuskyky sekä huolto-osaaminen ovat hyvä lisäys Metson kulutusosavalikoimaan. Arvostamme Häggblomin työntekijöiden osaamista, ja jatkamme liiketoiminnan kehittämistä  aikaisemman hyvän kumppanuuden pohjalta”, sanoo Metson Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja Heikki Metsälä.

“Yrityksemme aloittaa jännittävän uuden vaiheen. Olemme tehneet menestyksekästä yhteistyötä Metson kanssa jo useiden vuosien ajan, ja nyt olemme innoissamme siitä, että olemme pian osa kansainvälistä yritystä. Uskomme, että osaamisemme ja tuotteemme sopivat hyvin Metson lastaus- ja kuljetustuotetarjontaan. Yrityskauppa on myönteinen uutinen  asiakkaillemme ja työntekijöillemme, jotka ovat tärkein voimavaramme”, sanoo Häggblomin toimitusjohtaja Jukka Karhula.

Yrityskaupan toteutumisen arvioidaan tapahtuvan elokuussa 2023. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan arvoa ei julkisteta, eikä sillä ole olennaista vaikutusta Metson taloudelliseen tulokseen.