Puun hintaodotukset ovat korkealla erityisesti kuitupuulla, sillä yli 60 prosenttia metsänomistajista odotti kuitupuun hinnan nousevan edelleen.
Uutiset

Metsänomistajien luottamus talouteen kääntyi positiiviseksi

Metsänomistajien luottamus talouteen on uudistetun Metsätutka-kyselyn mukaan parantunut, mutta toisaalta metsää omistavien maanviljelijöiden oma taloudellinen tilanne nähdään edelleen alhaisena. Alle kolmasosalla metsänomistajista oli puunmyyntiaikeita tälle vuodelle, kun taas aktiiviviljelijöistä jopa yli puolella oli puunmyyntiaikomuksia. Metsänomistajat odottavat puun hinnan nousun jatkuvan edelleen.

Puun hintaodotukset ovat korkealla erityisesti kuitupuulla, sillä yli 60 prosenttia metsänomistajista odotti kuitupuun hinnan nousevan edelleen. Tukkipuun osalta hinnannousua odotti kolmasosa metsänomistajista ja kolmasosa arvioi hinnan säilyvän ennallaan. Puunmyyntiaikomukset ovatkin riippuvaisia puun hintaodotuksien täyttymisestä. Puun hintatason merkitys myyntipäätökseen on noussut merkittävästi kyselyn tulosten perusteella.

”Puunmyyntiaikomukset ovat normaalilla tasolla, eikä mitään puunmyyntiryntäystä ole kyselyn mukaan näköpiirissä. Metsänomistajat arvioivat puun hintojen nousun jatkuvan. Ennustamisessa metsänomistajat ovat onnistuneet huomattavasti paremmin kuin ennustelaitokset”, toteaa MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.

Metsätutka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Metsätutka on käynyt läpi uudistusprosessin, jossa on kuultu eri sidosryhmiä ja tutkijoita. Kyselyyn on lisätty etenkin metsänomistajien tavoitteisiin ja talousluottamukseen liittyviä kysymyksiä. Uudistettu Metsätutka toteutettiin ensimmäisen kerran viime syksynä, joten tuloksia voi nyt jo paremmin vertailla. Metsänomistajien luottamus talouteen onkin noussut viime syksyn tuloksista ja kääntynyt plussalle. Talousluottamusta tiedustellaan kuluttajaluottamuksen tapaan neljällä kysymyksellä ja niistä toteutettavalla indikaattorilla.  

”Metsänomistajien tavoitteet ovat kyselyn mukaan aktiivista metsänhoitoa tukevia. Metsänomistajat näkevät tulevaisuutensa aiempaa valoisampana ja suunnittelevat investoivansa metsänhoitoon aiempaa enemmän. Puun tarpeen ja metsänhoidon lisääntyessä kannattaa metsänomistajan ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseen”, toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä helmi-maaliskuun vaihteessa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 551, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.