Ensihoito ja pelastusala ovat keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Uutiset

Metaversen avulla ensihoitajat ja pelastajat turvallisesti työuralle

Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos ovat käynnistäneet kehittämishankkeen, jossa hyödynnetään teknologian uudeksi megatrendiksi kutsuttua metaverseä ensihoitajien ja pelastajien työuran alkuvuosien tukemisessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+).

Ensihoito ja pelastusala ovat keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Ensihoitajien ja pelastajien työ on erittäin vaativaa ja raskasta. Toimintaympäristö on täysin kontrolloimaton ja työturvallisuushaasteet on tunnistettu laajasti. Terveysalalla kolmasosa vastavalmistuneista harkitsee alanvaihtoa työn kuormittavuuden takia ja toisaalta pelastajista on pulaa.

Kaksivuotisen AidVerse – ensihoitajat ja pelastajat turvallisesti työuralle metaversellä -hankkeen tavoitteena on parantaa ammattilaisten työssä jaksamista ja alalla pysymistä parantamalla siirtymävaihetta koulutuksesta työelämään sekä työuraa laajemmin.

– Nivelvaiheen onnistuminen on tärkeää yksittäisen työntekijän ammattiin kasvamisen ja työhyvinvoinnin, sekä työvoimapulasta kärsivien alojen pitovoiman parantamiseksi, toteaa Turun ammattikorkeakoulun ensihoidon yliopettaja, FT Jani Paulin.

Hankkeessa luodaan yhteistyössä metaverse-teknologiaan perustuva virtuaalinen oppimisympäristö AidVerse. Oppimisympäristö mahdollistaa laadukkaan perehdytyksen, mentoroinnin ja työturvallisuuden huomioimisen uudella tavalla.

– Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva, tekoälyä hyödyntävä vuorovaikutteinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen yhdistettynä todellisten hälytystehtävien reaalidataan on kustannustehokasta, ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista, Joonas Hänninen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta korostaa.

Luotava oppimisympäristö mahdollistaa harjoittelun sekä etänä osin pienemmällä todentuntuisuuden kokemuksella, että paikan päällä laboratoriossa (AidVerse-Lab), jolloin mahdollistuu konkreettinen tekeminen ja todellisten hoitovälineiden käyttäminen yhdistettynä lisättyyn todellisuuteen ja reaalidataan.

AidVerse mahdollistaa myös eri tavoin todentuvan vuorovaikutuksen oppijoiden, opettajien, ja esim. mentorien välillä. AidVerse soveltuu hyödynnettäväksi yksittäisen työntekijän harjoittelussa, työ- ja mentorointiparien käytössä ja jopa satojen toimijoiden laajemmissa moniviranomaisharjoituksissa.

Hankkeessa tullaan hyödyntämään Turun AMK:n itse kehittämää metaverse-teknologiaa, jonka kaupalliset oikeudet kuuluvat nykyään ProVerse Interactive Oy:lle. Teknologiaa on hyödynnetty useissa Turun AMK:n koordinoimissa hankkeissa, joissa mukana on ollut mm. Nokia Oyj ja Meyerin telakka.

Tässä hankkeessa AidVerse myös verifioidaan laadun varmistamiseksi. Vaikuttavuus oppimiseen ja sen mittaamiseen ovat hankkeen keskiössä. Biometriset anturit ja muut teknologiset ratkaisut mahdollistavat objektiivisen datan keräämisen, analysoinnin ja siten toiminnan edelleen kehittämisen. Turun AMK:n koordinoimassa kehittämishankkeessa luotava AidVerse -hankkeen tuottama opiskelun ja työelämän nivelvaiheen ja työn alkuvuosien tuki lisäävät henkilöstön työhyvinvointia ja turvallisuuskriittisten alojen pitovoimaa.