Talousuutiset
Vaikuttaa siltä, että länsimaiden taloudet tulevat kokonaisuutena ajautumaan lievään taantumaan loppuvuoden ja ensi talven aikana. Rajumpaa korkojen nostoa ennakoidaan vuodelle 2023.
Uutiset

Markkinakatsaus: Lievä taantuma häämöttää, mutta jäänee lyhytaikaiseksi, ennustaa sijoitusyhtiö Korkia

Maailmantalous on lipsumassa lievään taantumaan loppuvuoden aikana. Inflaatio on vuositasolla lähellä lakipistettään, mutta se näyttäisi maltillistuvan hitaasti. Yhdysvalloissa rahapolitiikka on pian talouskasvua jarruttavaa. Kiristystahti hidastunee kuitenkin syyskuun jälkeen. Globaali taloustaantuma jäänee lopulta lieväksi ja varsin lyhytkestoiseksi.

Osakemarkkinoilla epävarmuus jatkuu. Optimistiset yritysten tulosennusteet ovat laskussa. Tämä voi aiheuttaa uutta pehmeyttä osakemarkkinoilla. Pahin vaihe lienee kuitenkin takanapäin ja markkinoiden katse alkaa siirtymään ensi vuoteen. 

Globaali taloustaantuma on pian täällä 

Palvelujen ja teollisuuden yhdistetyt ostopäälliköiden komposiitti-indeksit ennakoivat, että Yhdysvaltojen, euroalueen sekä Kiinan talouksien kasvu on syksyn alkaessa lähellä nollaa tai lievästi miinusmerkkistä. 

Maailmantalous on viime aikoina kohdannut useita negatiivisia shokkeja. Globaalisti yritysten kustannuspaineet ja tuotantoketjuongelmat ovat hellittäneet aavistuksen. Luottamus tulevaisuuteen on sen sijaan heikentynyt selvästi. Ukrainan sodalle ei näy loppua ja energiariskit ovat kasvaneet Euroopassa. Kiinan yltiötiukka koronalinja näyttää jatkuvan. Rahoitusolosuhteet ovat tiukentuneet tuntuvasti. 

Maltillisia kasvuennusteita maailmalta ja liukuma taantumaan

IMF:n heinäkuun lopun talousennusteiden mukaan maailmantalous kasvaa reaalisesti +3,2 % tänä vuonna ja +2,9 % ensi vuonna. Yhdysvaltain talouden on määrä kasvaa ennusteiden mukaan +2,3 % vuonna 2022 ja +1,0 % vuonna 2023.

Euroalueelle ennusteet povaavat +2,6 % BKT-kasvua tänä vuonna ja +1,2 % ensi vuonna.

Kiinalle kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa +3,3 % kasvua vuonna 2022 ja +4,6 % vuonna 2023. Kiinassa tiukka koronalinja sekä rakennussektorin ongelmat painavat talouskasvua etenkin kuluvan vuoden aikana. Ensi vuoden odotettu kasvun elpyminen on huomattavan epävarmaa. 

Vaikuttaa siltä, että länsimaiden taloudet tulevat kokonaisuutena ajautumaan lievään taantumaan loppuvuoden ja ensi talven aikana. Yhdysvalloissa on jo nähty kaksi perättäistä vuosineljännestä, jollain BKT-kasvu on ollut lievästi miinusmerkkistä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Investoinnit sekä varastokysyntä ovat heikentyneet etenkin vuoden toisella neljänneksellä. Kulutuskysyntä on yhä ollut reaalisesti kasvussa, mutta myös se on heikentynyt kolmannen vuosineljänneksen alussa. Kulutus on ollut vaimeata suhteessa työllisyyden toistaiseksi vahvaan kehitykseen ilmeisesti korkeasta inflaatiosta johtuen.

Työllisyyden heikentyminen loppuvuoden aikana heikentänee edelleen kulutuskysyntää ja laukaisee taantuman virallisen määritelmän. Myös euroalue näyttää seuraavan heikentyvää globaalia kasvujanaa viiveellä perässä. Energiahuolto ja reuna-alueiden haavoittuvuus ovat ilmeisiä riskejä. On todennäköistä, että edessä oleva globaali taantuma on lyhytkestoinen (2-3 kvartaalia) ja vakavuudeltaan lievä. 

Inflaatio hellittäisi vasta 2023

Inflaation lakipiste vuositasolla saavutettaneen kesän aikana. Ylikorkea inflaatio länsimaissa alkaa uusien ennusteiden mukaan kunnolla taittua vasta vuoden 2023 aikana. Tarjontapuolen aiheuttamat kustannuspaineet eivät ole väistymässä nopeasti. Kompensaatiovaatimuksiin nojaava palkkavetoinen kustannuskierre on riski euroalueella. Yhdysvalloissa työmarkkinoiden tiukkuus alkaa asteittain hellittämään vuoden toisella puoliskolla kasvun hidastuessa. Tämä lieventää myös palkankorotuspaineita. 

Rahapolitiikan kiristyminen, ja siitä seuraava rahoitusolosuhteiden kiristyminen, on merkittävä talouskasvua hidastava tekijä. Tämä on selkeästi ollut jo nähtävissä Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla. Pitkät reaalikorot ovat länsimaissa silti edelleen nollassa tai pakkasella, joten kiristyminen ei ole shokinomaista. 

Rajumpi ohjauskorkojen nosto hillitsemään inflaatiota

Yhdysvaltain keskuspankin oman arvion mukaan ohjauskorkoa on nykytiedon valossa tarve nostaa 3-3,5 prosenttiin kuluvan vuoden lopussa ja 3,5-4 prosenttiin ensi vuoden lopussa. Ohjauskorko on nyt heinäkuun kiristyksen jälkeen niin sanotulla neutraalilla tasolla eli noin 2,5 prosentissa. Syyskuussa on odotettavissa vielä yksi 75 korkopisteen ohjauskoronnosto. Tämän jälkeen keskuspankki tullee hidastamaan koronnostovauhtia talousvaikutusten arvioimiseksi. Tämä edellyttää sitä, että inflaatio sekä työmarkkinakehitys alkavat vastaavasti asteittain maltillistua tavoitteiden mukaan. 

Euroalueella keskuspankki EKP nosti repokorkoaan heinäkuussa viidelläkymmenellä (50) korkopisteellä. Syyskuussa toinen puolen prosentin koronnosto on edelleen mahdollinen. Korkotason nousu näyttäisi kuitenkin olevan sen jälkeen varsin asteittaista, jos inflaatio alkaa hidastumaan odotetusti. 

Yritysten tulosennusteet ovat laskussa 

Globaalisti kuluvan vuoden tulosennusteet ovat laskeneet lievästi viimeisen kuukauden ja kolmen kuukauden aikana. Osakeanalyytikot arvioivat, että MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulokset kasvavat noin +11 % vuonna 2022 ja +7 % vuonna 2023. Ennustettua tuloskasvua vuonna 2022 vetää Eurooppa, mutta vuonna 2023 Euroopan kasvun ennustetaan jäävän alle puoleen koko maailman kasvuvauhdista. Etenkin suhdanneherkkien raaka-ainetoimialojen tulosten ennustetaan laskevan globaalisti vuonna 2023. Kokonaisuutena tuloskasvuennusteet vaikuttavat liian toiveikkailta. 

Yhdysvalloissa toisen vuosineljänneksen ennustettu tuloskasvu edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta on nyt vajaat +8 % ja noin -2,5 % ilman energiasektoria. Vuoden toiselle puoliskolle analyytikot ennustavat noin +7 % tuloskasvua kokonaisuutena sekä +1-4 % ilman energiasektoria. Loppuvuoden tuloskasvuennusteet ovat laskeneet viimeisen kuukauden aikana muutamalla prosenttiyksiköllä. Ne vaikuttavat silti yhä liian optimistisilta näköpiirissä olevassa talousympäristössä.

Myös vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon kasvuennusteet ovat liian toiveikkaita. Tulosennusteiden sopeutuminen hidastuvaan talousympäristöön aiheuttaa lyhyen aikavälin riskin osakemarkkinoiden kehitykselle loppuvuonna. 

Heinäkuun osakemarkkinat nousivat vahvasti

Pitkät valtionlainakorot kääntyivät selvään laskuun sekä Yhdysvalloissa että euroalueella heinäkuussa. Saksan 10 vuoden valtionlainakorko laski kuukauden aikana 0,45 prosenttiyksikköä ja Yhdysvalloissa laskua kirjattiin peräti 0,68 prosenttiyksikköä.

Euroalueen valtionlainaindeksi tuotti +4,1 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat tuottivat +4,7 % heinäkuussa. Riskilisät korkomarkkinoilla supistuivat tuntuvasti. 

Heinäkuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi tuotti euroissa laskettuna +9,7 %. Vastuulliset yritykset tuottivat runsaan prosenttiyksikön paremmin kuin laaja markkina. Pienyhtiöt kehittyivät laajaa markkinaa suotuisammin, kuten myös laatuyritykset. 

Osakealueista nousua vetivät heinäkuussa Yhdysvallat (+12,1 %) sekä Pohjoismaat (+11,4 %). Suhteellisesti heikoimmin pärjäsivät kehittyvät markkinat (+2,4 %) sekä Eurooppa (+7,6 %). Kiinan osakemarkkina laski heinäkuussa -7,2 %. Japani tuotti +8,4 %. Toimialoista suotuisammin kehittyivät informaatioteknologia (+15,0 %) sekä kestokulutustavarat (+14,7 %). Häntäpäässä olivat kommunikaatiopalvelut (+4,2 %) ja terveydenhuolto (+5,8 %). Energia tuotti +9,1 %. 

Korkia on suomalainen kestävään kehitykseen erikoistunut sijoitus- ja asiantuntijayhtiö. Tarjoamme kansainvälisesti sijoittaja-, yritys- ja instituutioasiakkaillemme vaihtoehtoisia sijoituskohteita, varainhoitoa sekä liikkeenjohdon konsultointia. Tiimimme koostuu yli 50 asiantuntijasta ja pääkonttorimme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Onnistumistamme kestävän kasvun eteen mittaamme tekoina. Kestävän kehityksen ja kasvun väliltä ei tarvitse valita. Me yhdistämme ne.