MaRan jäsenkysely
Uutiset

MaRan jäsenkysely: Työvoimapula ja kustannusten raju kallistuminen jarruttavat toipumista koronarajoituksista – 40 prosenttia alan yrityksistä odottaa heikompaa kesää kuin 2019

MaRan jäsenkyselyn mukaan 40 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä odottaa kesäkaudella ainakin jonkin verran heikompaa liikevaihtoa verrattuna kesään 2019. Lähes 40 prosenttia odottaa liikevaihdon kasvavan. Kevätkauden myyntiluvut ovat samansuuntaisia. Yritykset pitävät työvoimapulaa selvästi pahimpana tulevaisuuden uhkana. Toiseksi pahin uhka on raaka-aine- ja energiakustannusten nousu. Suurin syy ennennäkemättömään työvoimapulaan on lähes kaksi vuotta kestäneet hallituksen ja aluehallintovirastojen määräämät ankarat toiminnan rajoitukset ja sulut. Ne ovat saaneet lukuisat työntekijät vaihtamaan alaa. Myös alan ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen vetovoima on heikentynyt. Vaikka STM haluaa jatkaa ravintolarajoituksia ja eräitä muita rajoituksia kesäkuun lopun jälkeenkin, Suomessa tulee muiden Pohjoismaiden tavoin siirtää rajoitukset historiaan, kun nykyisen määräaikaisen lain voimassaolo päättyy.


Koronarajoitusten seurauksena työvoimapulasta tuli paha ja pitkäaikainen riesa

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten liiketoiminta on piristynyt selvästi sen jälkeen, kun kaikki liiketoiminnan rajoitukset purettiin 1.3. Liiketoiminta ei ole kuitenkaan vielä noussut vuoden 2019 vastaavan ajankohdan tasolle. Esimerkiksi ravintoloiden myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, oli huhtikuussa lähes kuusi prosenttia vuoden 2019 huhtikuuta alemmalla tasolla. Matkailutulojen kannalta tärkeiden kongressien ja messujen tilanne näyttää edelleen huonolta. Koronarajoitusten aiheuttama työvoimapula piinaa alan yrittäjiä ja kuormittaa työntekijöitä. Venäjän hyökkäyssota kiihdytti elintarvikeraaka-aineiden sekä energiakustannusten nopeaa ja rajua kasvua. Alueellisesti sota on vaikuttanut merkittävästi ulkomaalaisten matkailijoiden määrään.

– Koronarajoitukset heikensivät merkittävästi matkailu- ja ravintola-alan yritysten taloutta. Yksistään majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdosta hävisi vuosina 2020 ja 2021 yhteensä noin 3,6 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2019. Kuitenkin konkurssiuhka on vähentynyt selvästi sitten rajoitusten synkimmän ajan. Työvoimapulasta on tullut alalle pitkäaikainen riesa, joka estää alan yritysten toipumista rajoituksista ja heikentää kasvuodotuksia, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Kaksi viikkoa sitten julkaistun palvelualojen osaajabarometrin mukaan 73 prosenttia MaRan jäsenyrityksistä arvioi osaavan työvoiman rekrytoimisen olevan vaikeaa ja vastaavasti 70 prosenttia arvioi ulkomaisen työvoiman osuuden kasvavan seuraavan 2–3 vuoden aikana.

– Jo istuvan hallituksen tulee panostaa työperäisen maahanmuuton kasvuun, poistaa saatavuusharkinta ja tehdä muutoksia, jotka tekevät työteon aina houkuttelevammaksi kuin sen tekemättä jättämisen, Lappi vaatii.

STM haluaa rajoitusten jatkuvan muista Pohjoismaista poiketen

STM on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka mahdollistaisi muun muassa ravintolarajoitusten jatkamisen. Muissa Pohjoismaissa on luovuttu kriisiajan poikkeuslainsäädännöstä, mutta STM haluaa rajoitusmahdollisuuksille jatkoa tämän vuoden loppuun asti. Esitysluonnoksen mukaan aluehallintovirastot voisivat jopa sulkea anniskelupainotteiset ravintolat ja päättää ruokaravintoloiden anniskelun lopettamisesta klo 21 ja sulkemisesta klo 22.

– Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjät eivät voi ottaa enää vastaan liiketoiminnan rajoituksia eivätkä kantaa tosiasiallista vastuuta siitä, että sairaanhoito ei ole Suomessa riittävällä tasolla. Lisärajoitukset tarkoittaisivat yritysten ja työntekijöiden taloustilanteen heikkenemistä ja työvoimapulan muuttumista vielä vaikeammaksi. Esitysluonnoksessa on lukuisia hämmentäviä yksityiskohtia. Ruokaravintolat voisivat tarjota illan ensimmäisessä kattauksessa klo 18 täyden menun ja sille sopivat alkoholijuomat. Sen sijaan klo 21 alkava toinen kattaus olisi kielletty. Ihmetystä herättää myös se, että esimerkiksi pikaruokaravintolat eivät voisi palvella asiakkaitaan sisätiloissa klo 22 jälkeen, Lappi ihmettelee.

MaRan jäsenkysely suunnattiin erityisesti isoimmille jäsenyrityksille. Kyselyyn vastasi 289 yritystä, jotka edustavat noin 40 prosenttia MaRan jäsenyritysten liikevaihdosta. Yritykset ovat seuraavilta toimialoilta: festivaalit, hiihtokeskukset, hotellit ja kylpylät, huvi-, teema- ja elämyspuistot, juhla- ja pitopalveluyritykset, kahvilat, keilahallit, kongressit ja messut, leirintäalueet, liikenneasemat, pikaruokaravintolat, pubit ja yökerhot, ohjelmapalveluyritykset, opiskelija- ja henkilöstöravintolat sekä ruokaravintolat.

Lisätietoja                         
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549