MaRan jäsenkysely: Matkailu- ja ravintola-alan näkymät synkkenevät edelleen – kustannuskehitys kaataa ravintoloita
Uutiset

MaRan jäsenkysely: Matkailu- ja ravintola-alan näkymät synkkenevät edelleen – kustannuskehitys kaataa ravintoloita

Toimialan yritysten liikevaihto tammi-helmikuussa 2024 oli kahdella kolmasosalla yrityksistä heikompi kuin viime vuonna. Palvelujen myynnin määrä oli vielä selvästi huonompi, koska liikevaihtoa on ylläpitänyt kustannusten kasvaminen.[1] Myös näkymät kevääseen ovat heikot, sillä noin 60 prosentilla liikevaihto on myös keväällä huonompi kuin viime vuonna. Vuoden 2021 syksyllä alkanut ennennäkemätön kustannuskehitys on kaatanut alan yrityksiä, jotka kärsivät edelleen koronarajoitusten ja Venäjän sodan seurauksista. Julkisessa keskustelussa esillä oleva ravintolaruoan arvonlisäveron korotus heikentäisi palvelujen kysyntää ja työllisyyttä. Ay-liikkeen hallituksen toimia vastustavat lakot osuvat erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Ne ovat omiaan lisäämään henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia.

Kustannusten nousu, heikko kysyntä ja kannattavuus alan yritysten riesana

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten palvelujen kysyntä jatkuu alkuvuonna heikkona eikä paranemista ole näköpiirissä keväälläkään. Koko ravintola-alan näkymät ovat vaisut kustannuskehityksen, riittämättömän kysynnän ja heikon kannattavuuden takia. Pikaruokaravintolat menestyvät yleensä muita ravintolayrityksiä paremmin talousahdingossa, mutta nyt niidenkään tilanne ei poikkea muusta ravintola-alasta. Nykyinen tilanne poikkeaa aiemmasta siinä, että lopettaneiden ravintoloiden joukossa on hyvin menestyneitä ravintoloita.

– Ravintoloiden ahdingon pääasiallisina syinä ovat yhtäältä raju kustannusten nousu, joka vaikuttaa negatiivisesti myös yleensä taantumassa hyvin menestyviin pikaruokaravintoloihin, ja toisaalta asiakkaiden ostovoiman heikentyminen. Pubeja ja yökerhoja rasittaa lisäksi EU:n korkein alkoholijuomaverotus, joka ohjaa kulutusta pois ravintoloista. Anniskelun korkeassa verotuksessa ei ole järkeä valtiontaloudenkaan kannalta, sillä anniskelu olisi matalammillakin verokannoilla ylivoimainen verotulojen tuoja, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Valonpilkkuja ei juuri löydy

Matkailu- ja ravintola-alan eri sektoreilla menee tasaisen huonosti, valopilkkuja ei juurikaan ole. Vähiten huonosti on sujunut keilahalleilla, joista 60 prosentilla liikevaihto kasvoi ainakin jonkin verran tammi-helmikuussa. Keväälläkin vain 15 prosenttia keilahalleista odottaa liikevaihtonsa heikentyvän. Toki myös niitä painaa kustannusten merkittävä kasvu.

– Euroopan keskuspankin korkopolitiikka on ollut Suomelle liian tiukkaa. Tämä aiheutuu muun muassa siitä, että asuntolainojen korot on Suomessa sidottu pääosin lyhyisiin markkinakorkoihin. Korkojen nopea nousu on näkynyt asiakkaiden maksamissa koroissa nopeasti toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, joissa asuntolainojen korot on sidottu yleensä pitkiin korkoihin. Tämä on heijastunut erittäin negatiivisella tavalla asiakkaiden käytettävissä oleviin tuloihin ja matkailu- ja ravintola-alan palveluihin, jotka eivät ole välttämättömyyspalveluita, Lappi sanoo.   

Valmisteverojen ja arvonlisäverojen korotukset pahentavat alan ahdinkoa

Hallitusohjelman mukaan majoituksen sekä matkailu- ja kulttuuripalvelujen arvonlisävero nousee 14 prosenttiin ensi vuoden alusta lukien. Julkisessa keskustelussa on ollut esillä myös ravintolapalvelujen arvonlisäveron nostaminen.

– Ravintolaruoan arvonlisäveron nostaminen taustalla lienee ajatus siitä, että ravintolapalvelujen verotuksessa olisi korotusvaraa. Tosiasiassa ravintolapalvelujen verotus on erittäin ankaraa jo nyt. Ravintolaruoan 14 prosentin arvonlisävero on jo nykyisin EU-kärjen tuntumassa. Anniskelun verotus on kaikissa juomaryhmissä EU-maiden kireintä vuoden alussa voimaantulleiden veronkorotusten jälkeen. Nämä ovat johtaneet siihen, että ravintolapalvelujen hinnat ovat Suomessa EU-maiden toiseksi korkeimmat ostovoimaan suhteutettuna. Majoituksen sekä matkailu- ja kulttuuripalvelujen arvonlisäveron nostaminen sekä mahdollinen ravintolaruoan arvonlisäveron nostaminen pahentavat alan yritysten tukalaa tilannetta entisestään. Työvoimavaltaisissa matkailu- ja ravintolapalveluissa vero kohdistuu suoraan työhön ja matkailupalveluissa myös vientiin, Lappi sanoo.

Ay-liikkeen hallituksenvastaiset lakot syventävät suhdannekuoppaa

Ay-liike on protestoinut hallituksen toimia järjestämällä useita lakkoja. Pahimpia vaurioita matkailu- ja ravintola-alan yrityksille ovat aiheuttaneet julkista liikennettä ja päivähoitoa koskevat lakot. Työntekijät eivät ole aina päässeet työpaikalle julkisen liikenteen lakkojen takia. Myös asiakkaita on ollut vähemmän julkisen liikenteen lakkojen takia. Suuri osa toimialan työntekijöistä ja asiakkaista on nuoria aikuisia, joten päiväkotien lakot vähentävät työntekijöiden ja asiakkaiden määrää.

 – Ay-liikkeen lakot syventävät alan yritysten ahdinkoa sekä lisäävät lomautuksia ja irtisanomisia vaikeassa suhdannetilanteessa. Lakkoilu ei ole alan yritysten, mutta ei myöskään työntekijöiden edun mukaista, Lappi sanoo. MaRan viikolla 6 tehtyyn jäsenkyselyyn vastasi 539 yritystä seuraavilta toimialoilta: festivaalit, hiihtokeskukset, hotellit ja kylpylät, huvi-, teema- ja elämyspuistot, juhla- ja pitopalveluyritykset, kahvilat, keilahallit, kongressit ja messut, leirintäalueet, liikenneasemat, pikaruokaravintolat, pubit ja yökerhot, ohjelmapalveluyritykset, opiskelija- ja henkilöstöravintolat sekä ruokaravintolat.