Maksuviiveellisten yritysten kokonaismäärä laskenut
Uutiset

Maksuviiveellisten yritysten kokonaismäärä laskenut, mutta osassa maakunnista ja toimialoista kasvua

Intrumin maksuviivetutkimus vuoden 2024 ensimmäiseltä neljännekseltä kertoo, että yritysten maksuviiveiden suhteellinen määrä on laskenut 0,31 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Maakuntatarkastelussa maksuviiveellisten yritysten määrä on kasvanut eniten Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Kainuussa. Toimialoista kasvua havaittiin eniten vesi-, viemäri- ja jätehuollossa, rakentamisessa, muissa palveluissa sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Suomen talous on yskinyt pitkään korkeiden korkojen ja inflaation vuoksi, eikä kevät vielä tuo helpotusta tilanteeseen. Talouden kasvun odotetaan kuitenkin käynnistyvän tämän vuoden aikana.

Toimialavertailussa kasvua havaittiin eniten vesi-, viemäri- ja jätehuollossa, rakentamisessa, muissa palveluissa sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Intrum Oy

Intrumin uusin maksuviivetutkimus vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä kertoo, että maksuviiveellisiä yrityksiä oli yli 19 200 eli 5,53 prosentilla suomalaisista yrityksistä on vaikeuksia selvitä laskuistaan. Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on laskenut 0,31 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna. Osassa maakunnista ja toimialoista maksuviiveellisten yritysten määrä on kuitenkin kasvanut.

Satakunnassa on suhteellisesti eniten viiveellisiä yrityksiä ja siellä maksuvaikeuksissa olevien yritysten osuus on myös kasvanut vuodentakaiseen verrattuna. Kasvua on myös Päijät- ja Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla sekä Kainuussa.

Maakuntatarkastelussa maksuviiveellisten yritysten määrä on kasvanut eniten Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Kainuussa.   Intrum Oy

Vesi-, viemäri- ja jätehuoltoyhtiöiden maksuvaikeudet kasvussa

Toimialavertailussa viiveellisten yritysten osuus on laskenut valtaosassa toimialoja. Kuitenkin kasvua on muun muassa seuraavilla toimialoilla: vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, rakentaminen, muut palvelut sekä maa-, metsä -ja kalatalous. Vesi-, viemäri- ja jätehuolto -toimialan haasteista kertoo Tilastokeskuksen mukaan myös investointien määrän jyrkkä lasku vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä.

– Rakennustoimialan ahdinko on jatkunut jo pitkään eikä merkittäviä positiivisia signaaleja toimialan virkistymisestä ole näkyvissä lähiaikoina. Odotettu korkojen lasku kesäkuussa saattaa virkistää rakentamista. Inflaatio ja korkotason nousu tekevät liiketoiminnasta haastavaa useilla toimialoilla, toteaa Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

Talouden käännös loppuvuodesta

Suomen talous vaipui viime vuonna inflaation ja korkeiden korkojen myötä taantumaan ja ennusteiden mukaan valoa näkyy tunnelin päässä vasta tämän vuoden lopulla. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan 0,5 prosenttia tänä vuonna*. Talousennuste voi olla jopa tätä huonompi, sillä se ei ota huomioon poliittisten lakkojen vaikutuksia. Myös elinkeinoelämän luottamus on edelleen laskussa. Erityisesti rakentamisen ja teollisuuden luottamus on matala**.

– Maksuviiveellisten yritysten osuus laski kaikissa muissa yrityskokoluokissa paitsi 200 000–400 000 euron liikevaihtoluokassa, jossa osuudessa oli pientä kasvua. Voimakkainta lasku on kaikkein suurimmissa yrityskokoluokissa. Epävarmoissa oloissa suuryritysten investoinnit keskittyvät kasvun sijasta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Epävarmuus on myös heijastunut konkreettisesti yritysten investointien määrään, jotka ovat Tilastokeskuksen mukaan merkittävästi supistuneet vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Tämä käy ilmi myös omasta tutkimuksestamme, jonka mukaan korkea inflaatio ja korkotaso on saanut 57 prosenttia suomalaisyrityksistä luopumaan kasvusta ja siirtämään painopisteen tehokkuuden parantamiseen ja kustannussäästöihin, Iskala kertoo.

Maksuviiveet ennakoivat yritysten vakavampia maksuvaikeuksia eli maksuhäiriöitä ja konkursseja. Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä on tammi-helmikuussa kehittynyt lähes samaa tahtia vuoden 2023 vastaavien kuukausien kanssa.

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan lähes 348 000 suomalaisesta yrityksestä. Tämän raportin data on kerätty ajanjaksolta 1.1. – 31.3.2024. Seuraava maksuviiveraportti ilmestyy heinäkuussa.

Muut lähteet:

*Suomen Pankki: Suomen talouden väliennuste 3/2024, **Elinkeinoelämän keskusliitto, Luottamusindikaattori 3/2024, Tilastokeskus 3/2024 ja Intrum European Payment Report 2023 – Suomi

Lataa yritysten maksuviivetutkimus Q1/2024Lataa Suomea koskeva Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti 2023