Maksukyvyttömyys uhkaa
Yritysten on sopeuduttava ympäristöön, jossa merkittävää valtion tukea ei ole saatavilla. Yrityksille, jotka ovat velkaantuneet, tämä voi olla haaste. Inflaatio tuntuu jokaisen arjessa voimakkaasti. Nyt jos koskaan kannattaa suojata yrityksen kassa turhilta riskeiltä. ”Varaudu pahimpaan”, on tällä hetkellä paras neuvo.
Uutiset

Maksukyvyttömien yritysten lukumäärät kasvussa maailmanlaajuisesti

Vaikka maksukyvyttömyystapaukset vähenivät lähes kaikilla markkinoilla vuonna 2020 valtiontukien johdosta, paluu normaaleihin, pandemiaa edeltäneisiin maksukyvyttömyyslukuihin alkoi jo viime vuonna. Euroopan maista Espanja ja Tšekin tasavalta saavuttivat jo tuolloin pandemiaa edeltävät maksukyvyttömyysluvut.

Tämän vuoden aikana maksukyvyttömyystapaukset ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti valtioiden lakkauttaessa asteittain pandemia-aikaisia tukiohjelmiaan. Maksukyvyttömyystapausten määrä on ollut tänä vuonna kasvussa etenkin monissa Länsi-Euroopan maissa, Australiassa ja Kanadassa.

Maksukyvyttömien yritysten määrän odotetaan lisääntyvän viime vuoteen verrattuna jyrkästi etenkin Isossa-Britanniassa (59 %), Ranskassa (58 %), Itävallassa (78 %), Belgiassa, Kanadassa ja Australiassa (jokaisessa 49 %).

Uudessa-Seelannissa ja Hong Kongissa valtiolliset tukiohjelmat jatkuvat puolestaan arviolta tämän vuoden loppuun saakka, joten näissä maissa yritysten maksukyvyttömyystapausten määrien odotetaan pysyvän edelleen matalina.

Tilanteen ennustetaan säilyvän vakaahkona myös Ruotsissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Japanissa, Yhdysvalloissa sekä Espanjassa että Tšekin tasavallassa.

Etenkin Yhdysvalloissa, Japanissa, Alankomaissa ja Etelä-Koreassa yritykset vaikuttavat hyötyneen valtion anteliaista koronatuista merkittävästi, joten yritysten hyvä likviditeettiasema kannattelee niitä jonkin aikaa vielä valtiollisten tukiohjelmien päätyttyäkin.

Vuodelle 2023 maksukyvyttömyystapausten odotetaan kasvavan myös Yhdysvalloissa (81 %), Alankomaissa (77 %), Singaporessa (76 %) ja Italiassa (51 %).

Käänne parempaan vasta vuoden 2023 jälkeen

Maksukyvyttömyystapausten määrän ennakoidaan kääntyvän laskuun vuoden 2023 jälkeen, sillä yritykset, jotka eivät onnistu sopeuttamaan toimintaansa muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin tai jotka eivät selviydy ilman valtiontukia, ovat siinä vaiheessa jo lopettaneet toimintansa.

Yritysten maksukykyyn vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin epäsuorat vaikutukset. Euroalueen kannalta Venäjän ja Ukrainan sodan vaikutus on merkittävä. Muilla markkinoilla konflikti tuntuu lähinnä epäsuorasti. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa sodan vaikutus talouteen on suhteellisen pieni.

Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kommentoi:

–  Yritysten on sopeuduttava ympäristöön, jossa merkittävää valtion tukea ei ole saatavilla. Yrityksille, jotka ovat velkaantuneet, tämä voi olla haaste. Inflaatio tuntuu jokaisen arjessa voimakkaasti. Nyt jos koskaan kannattaa suojata yrityksen kassa turhilta riskeiltä. ”Varaudu pahimpaan”, on tällä hetkellä paras neuvo, mikäli haluat selviytyä ehjin nahoin vaikeista ajoista.

Lataa koko talouskatsaus täältä. (englanniksi)

Atradius on merkittävässä roolissa tukiessaan kansainvälisesti toimivien suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Kansainvälinen verkosto mahdollistaa sen, että yritys pystyy vastaamaan suomalaisten asiakkaidemme moninaisiin tarpeisiin sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Astradius on kansainvälinen yritys ja toimii 52 eri maassa ja omaa tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä.