Näin huolehdit palkka-asioistasi
Uutiset

Maksettiinko palkkasi väärin? Näin huolehdit palkka-asioistasi

YTK Työelämän jäsenilleen tarjoama Lakikaveri-kokonaisuus on paljastanut, että palkka-asiat aiheuttavat paljon epäselvyyksiä niin työntekijöille kuin työnantajille. Työntekijä on saattanut saada liian pientä palkkaa tai hänellä voi olla lisiä saamatta. Työnantajatkaan eivät aina ole kartalla palkanmaksun käytännöistä, joten siksi on tärkeää olla itse hereillä.

Jopa yli 42 % tapauksista, jotka päätyvät YTK Työelämän Lakikaveri-palvelussa juristin tarkempaan selvitykseen koskevat palkkaa.  

”Tyypillisessä tilanteessa on maksettu liian pientä tunti- tai kuukausipalkkaa tai työntekijällä on esimerkiksi ylitöistä kertyneitä palkkoja saamatta. Epäselvyydet ovat tavallisimpia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä”, kertoo palkkahallinnon asiantuntija Kirsti Paloniemi, joka auttaa muun muassa YTK Työelämän jäseniä palkkaa koskevissa kysymyksissä.    

Kun työsuhde on päättynyt, saattavat palkkojen epäselvyydet koskea irtisanomisajan palkkaa, lomakorvauksia tai lomarahoja. Lain mukaan työntekijällä on oikeus palkkaan myös loman ajalta, kun taas oikeus lomarahaan riippuu työehtosopimuksesta.  

Ylitöistä sovitaan aina erikseen 

Kirsti Paloniemi kertoo, että työsuhteiden epäselvyydet johtuvat usein tietämättömyydestä. Hän muistuttaa, että työntekijän tai työnantajan tulee aina sopia esimerkiksi ylitöistä erikseen. Samalla sovitaan, miten ylityöt korvataan: vapaina vai rahana.  

”Sekä laissa että työehtosopimuksessa on kirjaus siitä, että työntekijän tulee saada korvaus ylitöistä. Työehtosopimusta huonommista ehdoista ei voi koskaan sopia, paremmista kylläkin.”  

Kun työsuhde on päättynyt, epäselvyyksiin havahdutaan usein nopeasti. Sitä vastoin on tyypillistä, että kun työsuhde jatkuu, työskennellään pitkäänkin liian pienellä palkalla tai ilman korvauksia ylitöistä.  

”Työntekijä on saattanut tehdä suurta ylityömäärää jopa parikin vuotta, kun suuresta työkuormasta johtuen aletaan väsyä ja havahdutaan pohtimaan, onko tilanne oikeudenmukainen. Toisaalta saatetaan jutella samalla alalla työskentelevän tuttavan kanssa ja huomataan, että itse työskentelee huonommilla ehdoilla”, kuvailee Kirsti Paloniemi.  

Työsopimus ja palkkalaskelmat suurennuslasin alle   

Kaikkein tärkeintä on tarkistaa oma työsopimus. Koskaan ei kannata allekirjoittaa sopimusta, jonka sisältöä ei ymmärrä.  

”Työsopimukseen kannattaa aina ottaa kirjaus siitä, että työsuhteessa noudatetaan työehtosopimusta ja se pitää myös kirjata oikein. Lisäksi kannattaa katsoa palkkalaskelma huolella läpi joka kuukausi. Täsmääväthän työtunnit ja maksettu palkka sovittuun?”, ohjeistaa Paloniemi.    

YTK Työelämä kysyi jäseniltään alkuvuodesta, minkälaisia epäselvyyksiä heillä on ollut palkka-asioissa ja minkälaiselle avulle ja neuvonnalle jäsenillä olisi tarvetta. Lähes 6000 vastausta keränneessä kyselyssä reilusti yli puolet vastaajista (noin 58 %) oli joskus työurallaan kaivannut apua palkka-asioissa.   

YTK Työelämän johtaja Ilona Kangas kannustaakin jokaista huolehtimaan siitä, että voi tarvittaessa saada asiantuntijan apua, kun jokin omassa työsuhteessa pohdituttaa.  

”On aina hyvä aloittaa keskustelemalla työnantajan kanssa. Kun kaipaa ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä, on Lakikaveri kaikkien YTK:n täysjäsenten apuna. Tavoitteenamme on tarjota sujuvaa ja nopeaa palvelua”, kertoo Kangas. 

Vuosittain puhelinneuvonnassa vastataan jopa 10 000 jäseneltä tulleeseen puheluun. Koska merkittävä osa näistä koskee palkka-asioita, on YTK Työelämä kehittämässä nimenomaan palkka-asioiden neuvontaa entistäkin kattavammaksi ja tehokkaammaksi.  

Huolehdi ainakin näistä:   

1. Varmista, että ymmärrät mistä olet sopimassa ennen kuin allekirjoitat työsopimusta.    

2. Huolehdi siitä, että työsuhteessasi noudatetaan alan yleissitovaa työehtosopimusta. Tästä tulee olla maininta myös työsopimuksessa. Tarkista, että työehtosopimuksen nimi on kirjattu oikein.    

3. Jos huomaat tekeväsi säännöllisesti pitkiä työpäiviä, sovi työnantajan kanssa, miten ne korvataan.  

4. Tarkista joka kuukausi palkkalaskelmaltasi, että maksettu palkkaa täsmää työtunteihin. Olethan saanut korvauksen myös mahdollisista lisä- ja ylitöistä tai esimerkiksi loma-ajasta?     5. Huolehdi ajoissa siitä, että voit saada tarvittaessa asiantuntijan apua. YTK:n täysjäsenillä on käytössään Lakikaveri-palvelu, joka kattaa muun muassa työoikeudellisen puhelinneuvonnan, juristin selvityspalvelun sekä oikeusturvavakuutuksen.