Uudella EU:n rahoituskaudella ympäristö-, ilmasto- ja eläinten hyvinvointiasiat ovat tavoitteita, jotka rahoituksessa ovat vahvasti esillä. Kuva: Kainuun ELY-keskus.
Uutiset

Maatalouden rahoituksen haut avautuvat huhtikuussa

Huhtikuussa avautuvat uuden EU:n maaseuturahoituksen kauden 2023-2027 haut nuoren viljelijän aloitustukeen sekä maatalouden investointitukeen. Ensimmäinen tukijakso on 3.4. – 10.5.2023. Hakemuksia Hyrrässä voi alkaa tekemään Ruokaviraston erikseen ilmoittamana ajankohtana huhtikuussa. Haku tapahtuu pelkästään sähköisesti.

Nuoren viljelijän aloitustuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan viljelijöitä ryhtymään alalle. Aloitustukea voi saada tilanpidon aloittava alle 41-vuotias viljelijä. Aloitustukea on haettava viimeistään kahden vuoden kuluessa tilanpidon aloittamisesta.

Yritysasiantuntija Eeva Heikkinen Kainuun ELY-keskuksesta näkee, että nuoria maatilayrittäjiä tarvitaan lisää Kainuun maatalouden jatkuvuuden turvaamiseksi.

“Nuoren viljelijän aloitustuesta saa apua, kun aloittaa viljelijänä ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja yrittäjältä toiselle. Luopujana voivat olla omat vanhemmat, sukulainen tai vieras”, kertoo Heikkinen.

Maatalouden investointituen ehdot ja tuettavat kohteet pysyvät pääosin samanlaisina kuin edellisellä EU-rahoituskaudella. Maatalouden investointituki on tehokas työkalu maatilan tulevaisuuden suunnitteluun ja sen tarkoitus on kehittää maatilojen kilpailukykyä ja tilojen nykyaikaistamista. Investointituella rahoitetaan entistä enemmän maatilojen panostuksia uusiutuvaan energiaan, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantoa edistäviin toimiin sekä eläinten hyvinvointiin ja tuotannon bioturvallisuuteen.

Tilojen investointihalukkuutta on jarruttanut viime vuosien epävarmuudet.  

“Maatiloille on syntynyt investointivajetta, vaikka tarvetta kehittämiseen on ollut. Nyt olisi kuitenkin hyvä aika tarkastella uudestaan vanhoja ja uusiakin suunnitelmia, kuinka kehittää yritystä ja tuotantoa eteenpäin”, yritysasiantuntija Eeva Heikkinen kannustaa. 

“Kainuun ELY-keskuksen tavoitteena on, että maataloustuotannon määrä säilyy ennallaan”, jatkaa Heikkinen.  

Lisätietoja maatalouden rahoituksesta, hakemisesta ja tukijaksoista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. Alueelliset ELY-keskukset neuvovat tukien hakemisessa sekä myöntävät tuet.