ilaisuuden tavoitteena on käydä keskustelua matkailun tulevaisuudennäkymistä.
Uutiset

Maaseutumatkailun näkymät nyt ja tulevaisuudessa – webinaari 16.-17.3. verkossa

Kriisit horjuttavat myös maaseudun matkailua ennennäkemättömällä tavalla. Miltä lähitulevaisuus matkailualalla näyttää ja mitä tulevat vuodet tuovat tullessaan? Entä mitä voimme tehdä maaseutumatkailuelinkeinon kehittämiseksi suotuisaan suuntaan? 

Koronatilanne on kurittanut matkailuelinkeinoa ja jatkoa tuo Ukrainan kriisi. Nämä valtaisat toimintaympäristön muutokset ovat tuoneet huomattavan suuria haasteita maaseudun matkailuelinkeinolle ja myös sen kehittäjätahoille.

Siksi MTK haluamme tarjota maksuttoman webinaarin ja yhteistyöfoorumin, joka tukee matkailualan toimijoiden yhteistyötä ja kehittymistä sekä antaa elinkeinolle toivoa paremmasta. Tilaisuuden tavoitteena on käydä keskustelua matkailun tulevaisuudennäkymistä tuomalla esiin yrittäjien selviytymiskeinoja ja -kertomuksia.  

Valoa tunnelin päässä? 

Webinaarin ensimmäisenä päivänä ke 16.3. tarkastelemme, miltä maaseudun matkailun tulevaisuus näyttää.  Pureudumme myös siihen, minkälaisin teemoin, palveluin ja tuottein matkailua voidaan kehittää muuttuville markkinoille.  

Webinaarin toisena päivänä to 17.3.kohdistamme katseet erityisesti matkailun kehittäjille ja rahoittajille, mutta myös yrittäjille. Tällöin paneudumme muun muassa hankeonnistumisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin.  

Eväitä, käytänteitä ja ideoita 

Tilaisuuden pääteema on tuottaa ja tarjota maaseutumatkailuyrityksille, maaseudun matkailun kehittäjätahoille, rahoittajille ja muille sidosryhmille yhteinen kehittämisfoorumi verkossa. Webinaari nostaa esille hyviä käytänteitä, antaa eväitä ja ideoita maaseutumatkailun kehittämiseen sekä tuo esiin casepohjaisesti maaseudun matkailun kehittämistyökaluja ja rahoitusmahdollisuuksia. Samalla se tarjoaa keskustelualustan ja yhteistyöfoorumin maaseutumatkailuelinkeinon parissa työskenteleville alueellisille ja paikallisille toimijoille.  

Tilaisuus striimataan BlueScreen -studiolta Tampereelta. Webinaari on osallistujille maksuton. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Lomalaidun ry, MTK, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät SMMY ry, Matkamaalle.fi, Visit Tampere ja Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK.

Tule mukaan kuulemaan, verkostoitumaan, hankkimaan ideoita ja oppimaan uutta!   

Webinaarin ohjelma: https://www.smmy.fi/seminaarin-ohjelma/ 

Ilmoittautuminen: https://www.smmy.fi/seminaarin-hinnat-ja-ilmoittautuminen/ 

Facebook: https://www.facebook.com/events/735061864068025