Tuoreen raportin ovat laatineet Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen, tutkija Aino Kalmbach, toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.
Uutiset

Maahanmuuttajat jo nyt avainasemassa Suomen työllisyydessä – maahanmuuttajien osuus kaikista työllisistä kaksinkertaistui

Tuoreen Etla-raportin mukaan maahanmuuttajataustaisten osuus Suomen työllisistä on lähes kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2020 he muodostivat 7,5 prosenttia kaikista työllisistä. Maahanmuuttajataustaisten osuus tuplaantui lähes kaikissa ammattiryhmissä, mutta erityisen suurta kasvu oli niillä aloilla, joilla suomalaistaustaisten työllisten määrä on laskenut. Ilman maahanmuuttajia Suomen työllisten kokonaismäärä olisi laskenut merkittävästi, toteaa tänään julkaistu raportti.

Väestön ikääntymisen vuoksi suomalaistaustaisten työllisten määrä laskee koko ajan ja työntekijäpula pahenee useilla aloilla. Maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä onkin suuri merkitys Suomen työmarkkinoihin ja työllisyyteen, sillä ilman heitä työllisten määrä olisi jo laskenut merkittävästi.

Maahanmuuttajataustaisten osuus Suomen työllisyydestä on kymmenen viime vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut, käy ilmi tänään julkistetusta Etla-Raportista ”Työllisten maahanmuuttajien määrä on kasvanut Suomessa (Etla Raportti 136)”. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus kaikista Suomen työllisistä oli 7,5 prosenttia vuonna 2020, kun kymmenen vuotta aiemmin osuus jäi alle neljän prosentin. Maahanmuuttajataustaisten osuus työllisistä on tuplaantunut lähes kaikissa ammattiryhmissä, mutta erityisen suuri osuus maahanmuuttajia työskentelee siivoojina, lähetteinä ja avustavissa työtehtävissä. Määrällisesti eniten maahanmuuttajia työskenteli vuonna 2020 palvelu- ja myyntialalla (n. 38 000 henkeä) sekä erityisasiantuntijoina (n. 32 000 henkeä).

Maahanmuuton vaikutukset paikallisväestön työllisyyteen jäävät tutkimustiedon valossa vähäisiksi. Maahanmuuttajien on todettu syrjäyttävän työmarkkinoilla todennäköisemmin muita maahanmuuttajia kuin kantaväestöä. Matalasti koulutettujen maahanmuuttajien vaikutuksista on ristiriitaista tutkimustietoa, mutta korkeasti koulutetut maahanmuuttajat sen sijaan voivat kasvattaa kantaväestönkin palkkoja.

Maahanmuutto ei kuitenkaan kasvata Suomen työttömyyttä, kuten monesti väitetään, huomauttaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

‒ Ajatus, että maahanmuuton aiheuttama lisääntynyt työn tarjonta kasvattaisi työttömyyttä, perustuu osin virheelliseen oletukseen siitä, että työpaikkojen määrä kansantaloudessa on vakio. Tosiasiassa maahanmuutto ja työvoiman parempi saatavuus todennäköisesti kasvattavat investointeja ja saavat yritykset laajentamaan toimintaansa, Kangasharju sanoo.

Maahanmuuttajia töissä aloilla, joilla Suomessa syntyneiden työllisten määrä on laskenut

Maahanmuuttajien osuus on kasvanut erityisesti niillä aloilla, joilla suomalaistaustaisten työllisten määrä on ollut laskussa. Työperäinen maahanmuutto onkin avainasemassa koko Suomen työllisyydessä, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

– Työperäisillä maahanmuuttajilla voi olla olennainen rooli siinä, että palveluita ja tuotteita pystytään tuottamaan myös niillä aloilla, joille on haastavaa löytää työntekijöitä, Kauhanen sanoo.

Etla laski aiemmin, että Suomeen tarvittaisiin jopa 44 000 hengen nettomaahanmuutto nykyisellä ikä- ja sukupuolirakenteella, jotta syntyvien ja työikäisten ikäluokkien koko saataisiin vakaantumaan pysyvästi.

Työperäisen maahanmuuton vaikutukset riippuvat kuitenkin voimakkaasti maahanmuuttajien ominaisuuksista ja maahantulon ajankohdasta, joten vaikutuksista ei voi tehdä yleispätevää johtopäätöstä. Tutkijoiden mukaan on esimerkiksi vielä epäselvää, miten Venäjän hyökkäyssodan myötä Suomeen saapuneiden ukrainalaisten maahanmuuttajien työllisyys kehittyy.

Nyt julkaistun raportin on rahoittanut Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Kangasharju, Aki – Kauhanen, Antti – Kalmbach, Aino – Valkonen, Tarmo: Työllisten maahanmuuttajien määrä on kasvanut Suomessa (Etla Raportti 136)

Liitteet: Kuvio 1. Työllisten määrä taustamaan mukaan ja Kuvio 3. Ammattiryhmien ulkomaalaistaustaisten osuus.