Ekosysteemissä työskentelee yhteensä 160 kokenutta ammattilaista, eli olemme kasvaneet muutamassa vuodessa varsin isoksi tekijäksi Suomen IT-palveluyhtiöiden kentällä.
Uutiset

Luoto Companyn ja ekosysteemin kasvu kiihtyy – viime vuonna +73%

Vuonna 2020 vuoden kasvuyritykseksi valittu Luoto Company jatkaa kasvukiitoaan ekosysteeminä. Vuonna 2022 Luodon ja ekosysteemin liikevaihto nousi jopa 73 prosenttia 34,3 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 yritys kasvoi 61 prosenttia, eli kasvu vain kiihtyy.

Kasvu saavutettiin siitä huolimatta, että Luoto ilmoitti viime vuonna, ettei se tavoittele enää omaa kasvua, vaan panostaa ekosysteemiin perustettujen yritysten kasvun tukemiseen. Muiden ekosysteemi yrityksien Asteroidin, Kipinä Softwaren, NorthCoden ja Vuolu Groupin liikevaihdot  kasvoivat 2022 yhteensä noin 9,6 miljoonaan euroon.

”Ekosysteemissä työskentelee yhteensä 160 kokenutta ammattilaista, eli olemme kasvaneet muutamassa vuodessa varsin isoksi tekijäksi Suomen IT-palveluyhtiöiden kentällä. Kasvumme takana on uniikki omistusrakenteemme, joka vaikuttaa asiakaskokemukseemme. Se lisää ihmisten motivaatiota, joukkuepohjaista päätöksentekoa ja ennen kaikkea sitoutumista, joka on asiakkaille alalla tärkeä ja tuottavuutta lisäävä asia”, toteaa Luoto Companyn toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen.

”Luotoa on luonnehdittu kasvuraketiksi. Se, että ekosysteemiyhtiöt jatkavat tätä kasvua ja ovat siinä jopa Luotoa nopeampia, kertoo, että kyse on nimenomaan omistusrakenteestamme sekä kyvystämme jakaa oppejamme eteenpäin. Luodon ensimmäisen tilivuoden liikevaihto vuonna 2017 oli 300 000 euroa, vuonna 2018 3,5 miljoonaa euroa”, jatkaa Luoto Companyn liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Timo Korander.

Luoto ja ekosysteemiin kuuluvat yritykset uskovat, että tulevaisuudessa yritykset tulevat työskentelemään yhä enemmän tiiviissä ekosysteemeissä, joissa yritykset hyötyvät toistensa osaamisesta ja kasvusta.

”Uskomme, että asiantuntijat haluavat työskennellä pienessä yrityksessä, jossa he tuntevat toisensa ja toistensa vahvuudet. Omistusmallimme ansiosta asiantuntijat ovat myös sitoutuneita. Rakenteen ja ekosysteemin myötä myös asiakkaat saavat, mitä haluavat: sitoutuneet asiantuntijat ja samalla ekosysteemin kokonaisvaltaiset palvelut”, Korander toteaa.

Ekosysteemi-malli kiinnostaa alalla toimivia asiantuntijoita, sillä mukaan on liittymässä maaliskuussa 2023 jälleen uusi yritys, digitaalisten palveluiden vastuullisuutta parantava Trail Openers Oy. Aiemmista ekosysteemiyrityksistä poiketen kyseessä ei ole kokonaan uusi yritys, vaan yritys aikoo muuttaa omistusmallin perinteisestä omistuksesta ns. Luodon malliin.

Malli on monistettavissa IT-alan ulkopuolelle – työelämään tarvitaan rakennemuutosta

Luodolla ja kaikilla ekosysteemiin kuuluvilla yrityksillä on poikkeuksellinen omistusrakenne, sillä työntekijät omistavat 80 prosenttia yrityksestä ja hyötyvät näin sekä taloudellisesta menestyksestä että tekevät yritystä koskevat päätökset. Jokainen työtekijä on osakas tasaosuuksilla ja kaikilla on sama palkka.

”Luodolla on yhteiskunnallinen missio muuttaa yritysten rakenteita oikeudenmukaisemmiksi. Siitä hyötyvät asiantuntijat, mutta myös asiakkaat. Asiakkaan kokema ja saama arvo on erilainen kuin perinteisissä omistusrakenteissa. Uskon, että malli toimii muuallakin kuin ohjelmistoalalla ja olisi erittäin mielenkiintoista esimerkiksi saada hoiva-alalle toimijoita, joissa työntekijät päättäisivät yrityksen toiminnasta”, Nousiainen toteaa.

”Työelämän rakennemuutos edellyttää, että muutamme teolliselta ajalta periytyviä toiminta- ja ajattelutapoja. Tarvitsemme uuteen jälkiteolliseen aikakauteen sopivia keinoja, jotka tukevat kasvua, tuottavuutta ja työn merkityksellisyyttä. Erityisesti paljon ihmisiä työllistävien palveluyhtiöiden rakennemuutoksien pitäisi tähdätä yhteiskunnan elinvoiman lisäämiseen”, Nousiainen jatkaa.