Varsinais-Suomen kokonaistyöttömyys supistui hieman trendinomaisesti tammikuussa.
Uutiset

Lomautettujen määrän tippuminen laski työttömyyttä hieman Varsinais-Suomessa tammikuussa

Varsinais-Suomen kokonaistyöttömyys supistui hieman trendinomaisesti tammikuussa. Työttömyys supistui kuitenkin normaalivuosiin verrattuna varsin vähän ja koostui lomautusten päättymisistä, eikä niinkään uusien työsuhteiden alkamisista.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 23 400 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä laskee normaalivuosina selkeästi joulukuuhun verrattuna, mutta nyt työttömyys tippui normaalia vähemmän. Työttömien määrä laski vain 300 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 2 400 henkilöllä eli 11 %, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa 13 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 800 henkilöllä (39 %) verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,0 % eli 1,0 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selkeästi pienempi kuin koko maassa (10,9 %) keskimäärin.

Tammikuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän. Turunmaalla tosin nousu oli hyvin marginaalista (0,1 %) verrattuna viime vuoteen.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Salon seudulla (10,4 %) sekä Turussa (12,6 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,6 %) sekä kunnista Ruskolla (4,6 %). Huomattavaa luvuissa on, että Salon seutukunnassa oli tammikuussa suhteellisesti enemmän työttömiä kuin Turun seutukunnassa.

Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 6 200 kappaletta eli vähemmän (-32 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 14 000 kpl eli 41 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna tammikuun aikana 9 800 kappaletta, joista 6 700 oli uusia, tammikuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli tammikuussa tarjolle 36 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Helmikuussa työttömien työnhakijoiden määrä supistuu normaalivuosina hieman tammikuuhun verrattuna.