Työhyvinvointi
Suomalaisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että yritykset panostavat työhyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämiseen, kohtaavat ihmiset kokonaisina.
Uutiset

Kysely: Työ tärkeä vajaalle puolelle – myös henkistä kuormitusta ja työpaikan vaihtoa mielessä

Solitan Työ ja onni -työhyvinvointitutkimuksen mukaan työ tekee lähes puolet (46 %) suomalaisista onnelliseksi. Vajaa viidennes (19 %) oli väitteestä toista mieltä ja 35 prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomalaisista 49 prosenttia pitää työtä tärkeänä osana elämäänsä. Työ ja vapaa-aika ovat 47 prosentilla suomalaisista tasapainossa, kun kolmannes (32 %) ei osaa kertoa kantaansa.

Tulokset käyvät ilmi teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan IRO Researchilla teettämästä tutkimuksesta, joka toteutettiin tuhannelle suomalaiselle elokuun lopussa 2022.

Lähes puolet suomalaisista (46 %) kokee, että nykyinen työ tekee heidät onnelliseksi. Samanaikaisesti reilu kolmannes (34 %) suomalaisista kokee oman työnsä henkisesti kuormittavaksi, ja lähes kolmannes (27 %) on harkinnut viime aikoina työpaikan vaihtamista. Eniten suomalaiset arvostavat työssään merkityksellistä työn sisältöä (43 %), vaikka myös työstä saatu palkka (42 %) on suomalaisille tärkeä.

Työn sisältö ja palkka tekevät työstä merkityksellistä

Suomalaiset arvostavat eniten (43 %) omassa työssään merkityksellistä työn sisältöä. Lähes yhtä paljon (42 %) suomalaisille merkitsee kuitenkin työstä saatu palkka. Kolmanneksi eniten (22 %) suomalaiset arvostavat työssään vapautta valita missä ja miten työt saa tehdä. Vastaajista noin kolmannes (29 %) on nauttinut etätöiden tekemisestä pandemia-aikana.

Vaikeat vuodet, pandemia-aika ja Ukrainan sota, ovat muuttaneet suomalaisten suhtautumista työelämään ja arkeen. Työyhteisöissä on entistä tärkeämpää panostaa ihmisten tukemiseen ja heidän ajattelu- ja työelämätaitojensa kehittämiseen.

– Ihmiset ovat alkaneet aiempaa enemmän pohtia suuria kysymyksiä. Isot elämään liittyvät asiat askarruttavat. Mitä haluan elämältäni? Kuljenko oikeaan suuntaan? Ihmiset pohtivat myös aktiivisemmin työpaikan vaihtamista osana omaa kehittymistään – yritysten onkin siis yhä tärkeämpi ymmärtää, että ihmisten henkilökohtaisen kasvun tukeminen on yksi keskeisimpiä pitotekijöitä, Solitan HR:sta ja yrityskulttuurin kehittämisestä vastaava Outi Sivonen kertoo.

Kuormittumista ja mietteitä vaihtaa työpaikkaa

Vastanneista lähes kolmannes (27 %) on harkinnut viime aikoina työpaikan vaihtamista, ja joka kymmenes (12 %) pelkää menettävänsä nykyisen työnsä synkentyneiden talousnäkymien vuoksi. Reilu kolmannes (34 %) suomalaisista kokee oman työnsä henkisesti kuormittavaksi. Lähes yhtä suuri osa (32 %) vastaajista ei näin koe tai ei osaa kertoa kantaansa (34 %).

Viimeaikainen maailmantilanne on heikentänyt lähes joka viidennen (17 %) suomalaisen työssä jaksamista. 

– Kokonaisvaltainen ihmisymmärrys on yrityksille tässä epävarmassa maailmassa elinehto. Suomalaisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että yritykset panostavat työhyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämiseen, kohtaavat ihmiset kokonaisina. Voimakkaasti kansainvälistyvänä yrityksenä olemme havainneet, että suomalainen työkulttuuri ja tapa lähestyä ihmisiä on arvokas ja siitä ollaan maailmalla kiinnostuneita, Sivonen kertoo.

Työkavereiden merkitys työelämässä on erityisen tärkeää nuorille

Kun kaikista suomalaisista 19 prosenttia nostaa työkaverit tärkeimmäksi asiaksi työssään, nuorista 18–24-vuotiaista peräti 30 prosenttia ajattelee näin. Puolet suomalaisista on saanut tutkimuksen mukaan ystäviä työpaikkansa kautta.

– Pandemia-aika ja monilla pitkään jatkunut etätyö on saanut ihmiset pohtimaan uudella tavalla suhdettaan työyhteisöön ja kollegoihin. Tutkimuksen mukaan nuorimmat työntekijät ovat nauttineet vähiten etätöistä, ja he myös arvostavat eniten työkavereita. Viime vuodet ovat asettaneet yrityksille täysin uudenlaisia haasteita yhteisöllisyyden rakentamiselle, Solitan Sivonen muistuttaa.

Solita on rakentanut pitkään ja systemaattisesti monipuolista ja Suomessa uniikkia, holistista (kokonaisvaltaista) johtamisen konseptia, jonka avulla kehitetään työntekijöiden kykyä kohdata sekä itsensä että toisensa niin työyhteisössä kuin maailmassa ylipäätään.

Solita on suomalainen teknologia-, data- ja designyritys. Yritys valjastaa ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Muutosvoima luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita työllistää jo yli 1500 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, ohjelmistokehityksen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Saksassa ja Belgiassa.