Kuljetusyrittäjät odottavat seuraavan hallituksen satsaavan tieverkon korjausvelkaan, pitävän jakeluvelvoitteen maltillisena ja vievän ammattidieselin maaliin.
Uutiset

Kuljetusyrittäjät seuraavalle hallitukselle: Tieverkon korjausvelka on hoidettava, työvoimapula näkyy myös kuljetusalalla

Kuljetusyrittäjät odottavat seuraavan hallituksen satsaavan tieverkon korjausvelkaan, pitävän jakeluvelvoitteen maltillisena ja vievän ammattidieselin maaliin. Pula osaavasta työvoimasta näkyy myös kuljetusalalla. Tätä mieltä ovat kuljetusyrittäjät, joiden luona SKALin toimihenkilöt vierailivat maaliskuussa. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n järjestämässä 16.3 SKAL liikenteessä -päivässä SKALin asiantuntijat jalkautuivat eri puolille maata tapaamaan kuljetusyrittäjiä ja keskustelemaan kuljetus- ja logistiikka-alan ajankohtaisista teemoista. Päivän aikana tavattiin sata kuljetusyrittäjää. Lisäksi SKAL teki yksilöllisiä henkilöhaastatteluja 30 kuljetusyrittäjän kanssa.

Suurin huolenaihe yritysten keskuudessa oli tiestön korjausvelka. 80 prosenttia SKALin tapaamista yrittäjistä odottaa seuraavan hallituksen panostavan tiestön korjausvelkaan. 

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala korostaa, että tiestön kunnossapito tulee halvemmaksi kuin jälkijättöinen korjailu. Lisäksi se on hyvä päästövähennyskeino.   

–  Jäsenyrityksemme ovat huolissaan siitä, että teiden ylläpito ja siihen osoitetut resurssit eivät ole riittäviä. Vuosittain ei pystytä esimerkiksi päällystämään edes 2 000 kilometriä, kun minimitavoite on 4 000 kilometriä, Kujala sanoo.  

Kujalan mukaan valtion aliresursoinnin johdosta kustannukset siirtyvät kaikille tienkäyttäjille.  

– Huonokuntoinen tiestö näkyy lisääntyneinä polttoainekustannuksina, renkaiden rikkoontumisena, kaluston huoltokustannuksina, kasvavina palkkakuluina ja tavaroiden viivästymisenä.

– Elinkeinoelämä maksaa, kun välttämätön jätetään tekemättä. Seuraavan hallituksen on nostettava määrärahat riittävälle tasolle, hän sanoo.     

Ammattidiesel ja maltillinen jakeluvelvoite hillitsevät energiakustannuksia 

63 prosenttia kentällä tavatuista yrittäjistä odottaa, että seuraava hallitus ottaa käyttöön ammattidieselin. Yhtä moni odottaa, että dieselin jakeluvelvoite säilytetään alemmalla tasolla.  

–  Kuljetus- ja logistiikka-ala on ollut ahdingossa jo pitkään. Ammattidiesel ja maltillinen jakeluvelvoite ovat merkittäviä keinoja hillitä energiakustannuksia kuljetusalalla, ja ne vaikuttaisivat myönteisesti koko Suomen kilpailukykyyn, Kujala sanoo. 

SKAL on vaatinut, että vuoden 2024 alussa voimaan tuleva jakeluvelvoitteen jättikorotus tulee perua. 

–  Polttonesteiden hinnan noususta kärsivät kaikki autoa käyttävät suomalaiset. Olisi täysin kestämätöntä, että polttonesteiden hinnat nousisivat yhtäkkiä vähintäänkin 20 senttiä litralta, Kujala sanoo. 

Työvoimapula näkyy myös kuljetusalalla 

Yritysten haasteena on myös osaavan työvoiman saatavuus. 43 prosenttia yrittäjistä toivoo panostuksia osaavan työvoiman saatavuuden. 

–  Kuljetus- ja logistiikka-ala tarjoaa tehtäviä jopa 4 000 uudelle kuljettajalle vuosittain. Ammattikuljettajien koulutukseen tulee panostaa rahallisesti ja laadullisesti. Alalle tulon väyliä tarvitaan enemmän ja niistä on muokattava sujuvampia. Näin saadaan turvattua työvoiman saatavuus pitkälle tulevaisuuteen, Kujala päättää. 

SKAL liikenteessä -päivän haastattelutulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin vuoden 2023 ensimmäisessä kuljetusbarometrissa. Kuljetusbarometriin vastasi 614 kuljetusyrittäjää.